Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

  • jurovski dol1
  • jurovski dol2
  • jurovski dol3
  • jurovski dol4
  • jurovski dol5
  • jurovski dol6
  • jurovski dol7
  • jurovski dol8

panorama-jurij3

panorama-slika

OBČINSKI SVET ZASEDAL NA 27. REDNI SEJI

Občinske svetnice in svetniki so v četrtek, 18.10.2018, zasedali na 27. redni seji, na kateri so v drugi obravnavi sprejeli odlok o Občinskem prostorskem načrtu, ki bo objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku. Prav tako so sprejeli sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec in povečanju normativov v vsakem oddelku vrtca.
 
V nadaljevanju seje je bil predstavljen predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019. Načrtovani prihodki proračuna za leto 2019 so v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom višji in so načrtovani v višini 2.223.674 EUR. Prav tako načrtujemo rahlo znižanje odhodkov v letu 2019 na 2.284.266 EUR.
 
Večji del investicij v prihodnjem letu predstavljajo investicije v cestno infrastrukturo in komunalno opremljanje zemljišč. Poleg tekočega vzdrževanja občinskega cestnega omrežja in ureditve prometne varnosti v centru Jurovskega Dola, načrtujemo preplastitev JP 703 341 Zg. Partinje – Široko, LC 203 121 Malna – Plodršnica in JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik.
 
Na podlagi Strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR Slov. goric bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v okviru projekta Medgeneracijski center uredila telovadnico na prostem z rekreacijsko potjo, razsvetljavo in parkiriščem. V teku je tudi projekt Oživitev trškega jedra, s katerim bo popestreno dogajanje v središču občine.
 
Občina bo preko izvajanja proračuna za leto 2019 nadaljevala z razvojem občine v smislu zagotavljanja in razvoja kvalitete življenja občank in občanov vseh generacij, uravnoteženega razvoja vzgoje, izobraževanja, športa, kulture in drugih družbenih dejavnosti. Občinski svet je Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 soglasno sprejel v prvi obravnavi. Predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 je podan v javno razpravo. Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov in zainteresirane javnosti je do 04.11.2018.

DSCN8181DSCN8182DSCN8186DSCN8188DSCN8189DSCN8191
 

thumb Telovadnica na prostem2

esrr

thumb ozivitev trskega jedra

Vreme

brosura sv jurij
logo rasg
 
knjiznica
PIS
 
uradni list
zdobcin
piso
muv
mk-razpisi
prp

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih