Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

  • jurovski dol1
  • jurovski dol2
  • jurovski dol3
  • jurovski dol4
  • jurovski dol5
  • jurovski dol6
  • jurovski dol7
  • jurovski dol8

panorama-jurij3

panorama-slika

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA VZDRŽEVALEC IV (II) ZA ČAS NADOMEŠČANJA ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA

Na podlagi 3. odst. 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 74/09 – Odl. US, 40/12-ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja prosto delovno mesto

VZDRŽEVALEC IV(II)
v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
 za določen čas – čas nadomeščanja odsotnega javnega uslužbenca

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj srednja poklicna izobrazba;
- najmanj 4 mesece delovnih izkušenj.
 
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
 
Delovno področje:
- spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
- obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
- opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih,
- izvajanje enostavnih in pomožnih nalog s področja gospodarskih javnih služb,
- vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini,
- izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti,
- druga opravila po nalogu župana in direktorja občinske uprave.
 
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo oz. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.
3. izjavo kandidata, da občini dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega postopka.
 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer za čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca.
 
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih in območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Od kandidata se zahteva vozniški izpit B kategorije. Poleg znanj in izkušenj je od kandidata zaželjeno tudi poznavanje območja občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za prosto delovno mesto vzdrževalec« na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 
Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
 
Informacije o izvedbi javne objave daje Jasna Senekovič (tel. št. 02/729 52 53).
 
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 

Številka: 110-4/2019-1
Jurovski Dol, 23.10.2019  
 
                                                                         
                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                     Peter Škrlec
                                                                                          Župan
 
 
 
Objavljeno: 24.10.2019
                              

thumb Telovadnica na prostem2

esrr

thumb ozivitev trskega jedra

Vreme

brosura sv jurij
logo rasg
 
knjiznica
PIS
 
uradni list
zdobcin
piso
muv
mk-razpisi
prp

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih