Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

Lovska družina Sveti Jurij

Davčna št: 14065720     Transakcijski rač. pri NKB MB:  04102-0000270229
Matična št: 5131197
Leto ustanovitve: 1946.
Skupna površina: 3069 ha,  Lovna površina: 2886 ha
Lovna divjad: -srnjad  -fazan  -zajec
Število članov: 40
Upravni odbor:
Starešina: Krivec Franc
Tajnik: Bračič Ivan
Gospodar: Senekovič Franc
Blagajnik: Bauman Branko
Gospodar lovskega doma: Korez Dušan
Strelski referent: Špindler Ivan
Kinološki referent:Holer Boris

Revirni vodje:

REVIR    VODJA
Žitence         Simonič Dejan
Sp., Sr., Zg. Gasteraj  Komperšak Jože ml.
Jurovski Dol in Varda Horvat Rudi
Partinje        Krajnc Silvo
Malna  Bauman Milan


VIDEO VSEBINA - Lovski krst Dušan

SREČANJE MED OBČANI-KMETOVALCI IN LOVCI

Lovska družina Sv. Jurij organizira vsako drugo soboto v septembru že vrsto leto srečanje med občani - kmetovalci Občine Sv. Jurij in domačimi lovci. Tako je tudi letos potekalo srečanje v soboto 7. septembra 2013 od 15. ure pri lovskem domu.

Lovci so poskrbeli za prijetno razpoloženje. Kot zahvala za sodelovanje pri gojitvi divjadi in očuvanju naravnega bogastva so lovci pogostili občane - kmetovalce Občine Sv. Jurij v Slov. goricah s srnjakovim golažem in pijačo.

Vsi si želimo ohraniti živo naravo. Na območju občine je najbolj ogrožen fazan in zajec. Tudi s srnjadjo je potrebno ravnati previdno. Vsaka narejena napaka v naravi se vedno maščuje. Veliko krat je žal ne moremo več popraviti.

Srečanje lovcev s kmetovalci je priložnost, da se med seboj pogovorijo o nadaljnem dobrem sodelovanju. Lovci so zanimanjem prisluhnili izkušnjam in nasvetom kmetovalcev na tem področju. Lovci pa so podrobneje predstavili vse novosti, ki izhajajo iz lova in gojitve divjadi.

Lovska družina tudi predvsem zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja med kmetovalci oziroma lastniki zemljišč ne beleži skoraj nobenega zahtevka za povrnitev škode na kmetijskih zemljiščih od divjadi. Še posebej pa so zadovoljni, da so lovci v skupnem prostoru prijazno sprejeti ter obravnavani kot enakopravni partner uporabnika tega prostora.

1 2 3
 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih