Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

Lovska družina Sveti Jurij

Davčna št: 14065720     Transakcijski rač. pri NKB MB:  04102-0000270229
Matična št: 5131197
Leto ustanovitve: 1946.
Skupna površina: 3069 ha,  Lovna površina: 2886 ha
Lovna divjad: -srnjad  -fazan  -zajec
Število članov: 40
Upravni odbor:
Starešina: Krivec Franc
Tajnik: Bračič Ivan
Gospodar: Senekovič Franc
Blagajnik: Bauman Branko
Gospodar lovskega doma: Korez Dušan
Strelski referent: Špindler Ivan
Kinološki referent:Holer Boris

Revirni vodje:

REVIR    VODJA
Žitence         Simonič Dejan
Sp., Sr., Zg. Gasteraj  Komperšak Jože ml.
Jurovski Dol in Varda Horvat Rudi
Partinje        Krajnc Silvo
Malna  Bauman Milan


VIDEO VSEBINA - Lovski krst Dušan

ZIMSKO KRMLJENJE DIVJADI

Lovci vedno poudarjamo pomen celovite obravnave narave, katere sestavni del je tudi divjad. In prav odgovorno in vzdrževalno gospodarjenje z divjadjo je primarna skrb nas lovcev. Z dobrim in odgovornim delom lahko in moramo, skupaj z drugimi porabniki prostora, narediti največ, kar je v naši moči, da ohranimo divjad in druge prostoživeče živali ter njihove življenjske prostore.

Ena od takšnih aktivnosti lovcev je tudi zimsko krmljenje divjadi. Zavedamo se, da še zdaleč ne moramo nadomestiti to, kar smo skozi daljše obdobje iz narave odtrgali ( melioracije, škropljenje z raznimi strupi, monokulture, kurjenje zaraščenih površin itd). Vendar je to vseeno delček v mozaiku prizadevanj, da omogočimo preživetje prostoživečih  živali.

Veliko več lahko storijo lastniki kmetijskih in gozdnih površin. Vsi ki se zavedajo pomena naravnega bogastva že sedaj puščajo gozdne robove, pustijo zaraščene jarke in manjše vodotoke, zapuščene površine ne kurijo in podobno, kar je velikanski prispevek k tem našem prej imenovanem mozaiku.

Tudi kakšna obrobna njivica ostane veliko krat nepreorana v jeseni. Že res da je ekonomsko gledanje lastnikov večine takšnih površin drugačno. Vendar si je veliko krat tudi v zgodovini narava zaradi neprimernega poseganja v njo vse stotero krat povrnila.

Lovci si želimo sodelovanja in pomoči z vsemi uporabniki prostora. Premišljenega poseganja v naravo ter tako ohraniti to, kar so nam naši predniki pustili za predajo našim potomcem.

1


                                                                                                                                       Franc Krivec
                                                                                                                                       Starešina LD Sv. Jurij

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih