Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBVESTILO OBČANOM IN OBČANKAM

Naprošamo vas, da zaradi povečanega števila okužb in razglašene epidemije vzpostavite stik z občinsko upravo preko telefona, elektronske pošte ali navadne pošte, občino pa obiščete le v nujnih primerih.
 
Ob tem vas obveščamo, da v kolikor sumite ali imate potrjeno okužbo na Covid-19 in ne boste imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila, zaščitna sredstva…) lahko za pomoč pokličete na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl) ali 051 425 034 (Alen Breznik).

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
 
 za prodajo nepremičnine: 
 
- parc. št. 9/9, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 80 m2,  ID 7041443, ID znak parcela 529 9/9. 
 
Parcela se nahaja v območju naselja Jurovski Dol in je po namenski rabi opredeljena kot stavbno zemljišče, na katerem ni zgrajenih objektov. 
 
Nepremičnina je obremenjena s služnostno pravico hoje, vožnje in izvrševanja del za potrebe ureditve in vzdrževanja priključkov komunalne infrastrukture ter potrebe vzdrževanja objekta, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 6/3, k.o. 529 – Jurovski Dol. 
 
Najnižja ponudbena cena je 1.300,00 EUR. Davek na dodano vrednost v višini 22% ni vključen v ceno in ga plača najugodnejši ponudnik. 
 
Rok za posredovanje izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, www.obcinajurij.si.
 
Ponudba oz. izjava o interesu se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.; Upoštevane bodo vse ponudbe oz. izjave o interesu, dostavljene na sedež občine do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave. 
 
Če se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi davščine, strošek notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist. 
 
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 
 
Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe in izdaje računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu. 
 
Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali po tel. št. 02/729 52 52 (Samo Kristl) ali 02/729 52 53 (Jasna Senekovič). 
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.
 
Jurovski Dol, 02.10.2020
Zadeva: 478-10/2020-2
 
 
                                                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                   Peter Škrlec
                                                                                        Župan
 
 
 
 
Objavljeno: 02.10.2020
Potek 20-dnevnega roka: 22.10.2020

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine:
- parc. št. 546/4, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 143 m2,  ID 6169017, ID znak 529 546/4.
 
Parcela se nahaja v območju naselja Jurovski Dol in predstavlja površine cest.
 
Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo - pravico dostopa za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega kablovoda v korist podjetja Elektro Maribor d.d.
 
Najnižja ponudbena cena je 5,00 EUR/m2. Davek na dodano vrednost v višini 22% ni vključen v ceno.
 
Rok za posredovanje izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, www.obcinajurij.si.
 
Ponudba oz. izjava o interesu se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.; Upoštevane bodo vse ponudbe oz. izjave o interesu, dostavljene na sedež občine do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.
 
Če se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi davščine, strošek notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.
 
Prodajna pogodba se bo sklenila po načelu videno – kupljeno.
 
Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe in izdaje računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
 
Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali po tel. št. 02/729 52 52 (Samo Kristl) ali 02/729 52 53 (Jasna Senekovič).
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.
 
Jurovski Dol, 11.10.2019
Zadeva: 478-11/2019-3                                                                                               
 
                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                        Peter Škrlec
                                                                                             Župan
 
 

Priloga:
docxPrijava.docx

 
 

Objavljeno: 14.10.2019
Potek 20-dnevnega roka: 04.11.2019

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih