Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

ZLATA POROKA ZAKONCEV VUZEM

V soboto, 09. avgusta 2014, sta Marija in Alojz Vuzem iz Varde 16, slavila 50. let zakonskega življenja – zlato poroko. Svojo zaobljubo sta obnovila v župnijski cerkvi Sv. Jurija v Slov. goricah.

Marija in Alojz sta svojo skupno življenjsko pot potrdila 10. avgusta 1964 v Jurovskem Dolu, ko sta sklenila zakonsko zvezo. Takrat sta si obljubila, da bosta z roko v roki premagovala vse ovire, skupaj delila radost, veselje in srečo, pa tudi žalost in tegobe, ki jih prinese življenje.

Na Alojzovi kmetiji sta si ustvarila družinsko gnezdece, ki sta ga z leti obnovila in razširila. V zakonu se jima je rodilo sedem otrok: Sandi, Anica, Branko, Slavek, Milan, Jože in Bernarda. Sedaj Marijo in Alojza razveseljujejo njuni vnuki. Še posebej sta vesela, ko se jih ob njiju zbere vseh osemnajst. Takrat je na domačiji Vuzem prav živahno. Marija in Alojz sta tudi ponosna prababica in pradedek svojima dvema pravnukinjama. In prav v krogu družine in prijateljev sta v župnijski cerkvi Sv. Jurija obnovila svojo zaobljubo izpred petdesetih let.

Civilni obred je opravil župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec. Po civilni poroki je sledil vpis v zlatoporočno knjigo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Župan je zlatoporočencema izrekel iskrene čestitke in jima izročil zlatoporočno listino ter darilo občine.

Sledil je cerkveni obred, ki ga slovesno daroval domači župnik Janko Goergner. Po poročnem obredu sta zlatoporočenca nadaljevala slavje v krogu družine, sorodnikov in prijateljev.

4315L2654315L2714315L2834315L2844315L318IMG 4495IMG 4611IMG 4666

Fotografije: Foto Tone

JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST MED VOLILNO KAMPANJO ZA LOKALNE VOLITVE

 

V skladu z 8. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08, 11/11, 28/11, 98/13) in 6. čl. Odloka o plakatiranju v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 30/08), župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

JAVNO OBJAVLJA

pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah med volilno kampanjo za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

I.

V skladu z Razpisom rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 47/14), ki bodo v nedeljo, 05.10.2014, se za potrebe volilne kampanje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah določijo naslednja brezplačna plakatna mesta: - plakatno mesto pred stavbo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah; - plakatno mesto pri trgovini Mercator in - plakatno mesto pred kulturnim domom.

Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem volilne kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator volilne kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.

Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto.

II.

Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na javnem mestu, pri čemer je dolžan izvajati plakatiranje tako, da s tem ni ovirana običajna uporaba javnih površin in prometna varnost.

III.

Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator volilne kampanje pridobiti soglasje lastnika.

IV.

Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ni plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na razpolago proti plačilu.

V.

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest in drugih javnih površin, sicer jih na stroške organizatorja volilne kampanje odstrani Režijski obrat Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Jurovski Dol, 29.07.2014
Zadeva: 041-5/2014-1

                                                                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                                                                                    Peter Škrlec                                                                                                         Župan

Objaviti:
- spletna stran: www.obcinajurij.si,
- oglasna deska.

Vložiti:
- v zadevo.

 

pdfJAVNA_OBJAVA.pdf

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih