Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

Javni poziv za oddajo predlogov prejemnikov priznanj občine in Jurijevega srebrnika

Na podlagi 59. čl. Poslovnika občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 7/07, 33/07) in 23. člena Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 36/07), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, objavlja
 

JAVNI POZIV
ZA ODDAJO PREDLOGOV PREJEMNIKOV
PRIZNANJ OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
IN JURIJEVEGA SREBRNIKA
OB 4. OBČINSKEM PRAZNIKU
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH


1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je nabor in izbor oseb, društev in drugih organizacij, ki so svojim delovanjem in udejstvovanjem na raznih področjih dosegle uspeh oz. dosežek.

V skladu s 23. čl. Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 36/07), se v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah podeljujejo naslednja priznanja:
a) Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
b) Jurijev srebrnik

2. Pogoj
Prejemnik priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. Jurijevega srebrnika mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3. Merila
3.1 Priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Za prejemnika priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je lahko predlagana oseba, ki je s svojim udejstvovanjem na raznih področjih (znanost, umetnost, kultura, šport, gospodarstvo, prostovoljstvo, humanitarna dejavnost idr.) v zadnjem letu dosegla uspehe.

3.2 Jurijev srebrnik
Jurijev srebrnik ima pomen zahvale in priznanja za dolgoletno uspešno delo oz. enkratno delo posebnega značaja na različnih področjih (znanost, umetnost, kultura, šport, gospodarstvo, prostovoljstvo, humanitarna dejavnost idr.) in ga lahko prejme oseba, ki si s svojim dolgoletnim delom zasluži zahvalo in priznanje.

4. Način oddaje predlogov
Predlog za prejemnika priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in za prejemnika Jurijevega srebrnika lahko predlaga vsakdo na obrazcu, ki mora vsebovati predlagatelja prejemnika, prejemnika priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. Jurijevega srebrnika z osnovnimi podatki, (ime in priimek ter naslov, če je predlagana fizična oseba oz. naziv in sedež v primeru, da je predlagana pravna oseba) in utemeljitev danega predloga.

Obrazca (Predlog prejemnika priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Predlog prejemnika Jurijevega srebrnika) sta na razpolago v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b in na spletni strani www.obcinajurij.si, pod Aktualno in pod Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Izpolnjen obrazec se do vključno ponedeljka, 29.03.2010 do 12. ure, vloži neposredno ali pošlje po pošti na Občino Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Vsi predlogi, ki bodo na zgornji naslov prispeli kasneje, ne bodo upoštevani.

Priloga javnega poziva so dosedanji prejemniki priznanj in Jurijevega srebrnika.

5. Izidi javnega poziva
O končnih prejemnikih nagrad bo na podlagi prejetih predlogov na svoji redni seji odločala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, najkasneje v osmih dneh po roku, določenem za oddajo predlogov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo predlog prejemnikov priznaj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Jurijevega srebrnika posredovala v obravnavo in odločanje Občinskemu svetu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Občinska priznanja in Jurijev srebrnik se bodo podeljevali na osrednji proslavi ob 4. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v petek, 23.04.2010.

6. Dodatne informacije
Za dajanje informacij v zvezi z javnim pozivom je odgovorna oseba Jasna Senekovič, zaposlena v občinski upravi na delovnem mestu svetovalec za splošne in pravne zadeve, družbene dejavnosti in turizem, telefon številka: (02) 729 52 53, vsak delavnik med 8. in 14. uro.

Jurovski Dol, 12.03.2010
Zadeva: 030-2/2010-1

                                                                     Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
                                                                                        volitve in imenovanja
                                                                                               Gregor Nudl

PRENOS:
pdfPredlog prejemnika Jurijevega srebrnika PDF
docPredlog za prejemnika Jurijevega srebrnika DOC
pdfDosedanji prejemniki

PRED SEZONSKO GRIPO POSKRBIMO ZA ZAŠČITO

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo. Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležimo največje število obolelih.  Gripi se vsako jesen in zimo pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.

Preprečevanje gripe
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:
•    poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno prehrano in dovolj gibanja  ter se izogibamo natrpanim prostorom;
•    cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli;
•    če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje:  temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.

Komu je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli težek potek bolezni.
Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:
•    starejšim od 65 let,
•    kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
•    osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo,
•    majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,
•    nosečnicam in njihovim družinskim članom,
•    zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
•    drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.
Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Precepljenost proti gripi se zmanjšuje
V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000 oseb, kar je precej manj kot pred približno 10-imi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

Zaskrbljujoč je trend precepljenosti, saj se število cepljenih vsako leto zniža. Prav tako se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.  

Kje se izvaja cepljenje?
Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji.  
V Pomurju  se cepljenje izvaja  v ambulanti  NIJZ OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b (pri železniški postaji). Naročanje ni potrebno.
Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.
Vir: http://www.nijz.si/sl/pred-sezonsko-gripo-poskrbimo-za-zascito-0

preprecevanje gripe

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih