Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

V četrtek, 21.12.2017, so članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah zasedali na 22. redni seji, zadnji v letu 2017, na kateri so sprejeli predlagani Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 in tako podprli županov predlog načrtov in investicij v naslednjem letu. Med investicijami v naslednjem letu je potrebno izpostaviti predvsem ureditev ceste na Vardi (LC 203 131), preplastitev ceste LC 203 121 – Malna – Plodršnica, rekonstrukcijo ceste LC 203 102 – Sv. Ana – Ledinek – Dražen Vrh in ureditev ceste JP 703 407 – Zg. Partinje – Najdenik. S projektom Medgeneracijski center Telovadnica na prostem se je občina že prijavila na javni razpis LAS Ovtar Slovenskih goric, v nadaljevanju se načrtuje še prijava projekta Oživitev trškega jedra, s katerim se želi osrednji trg v Jurovskem Dolu še dodatno obogatiti z novimi dogodki in opremo (stojnice, oder idr).

Občinski svet je sprejel Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in potrdil Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je namreč skupaj z ostalimi občinami Upravne enote Lenart v lanskem letu razpisala koncesijo za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Imenovana strokovna komisija, ki so jo sestavljali direktorji občinskih uprav občin, je v postopku konkurenčnega dialoga predlagala, da se sprejeme ponudba in podeli koncesija podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o., ki je v ponudbi nastopilo skupaj s podjetjem CEROP d.o.o.

Zgoraj omenjena sprejeta predpisa, ki se bosta pričela uporabljati z začetkom leta 2018 sta predstavila predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., Primož Gjerkiš in Franc Cipot, direktor podjetja CEROP d.o.o. iz Puconcev. Cena ravnanja s komunalnimi odpadki ostaja še naprej enaka kot doslej, sredi leta se bodo pričele uvajati določene spremembe, saj bodo ukinjeni ekološki otoki, ki so sedaj namenjeni odlaganju stekla, gospodinjstva pa bodo na domove prejela zabojnike za zbiranje odpadnega stekla. Še zmeraj bo mogoča brezplačna oddaja raznih frakcij v zbirnem centru v Lenartu, ki bo pa enkrat na teden odprt do 17. ure.

Članice in člani Občinskega sveta so na seji odločali tudi o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Sprejeta pa sta bila tako letni program športa kot tudi letni program kulture za prihodnje leto, na podlagi katerih se bodo izvedli javni razpisi za sofinanciranje športnih in kulturnih dejavnosti na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Ob koncu seje je bila letošnja vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, s sprejetjem sklepa, povečana za rast cen življenjskih potrebščin in bo v letu 2018 znašala 0,002463 EUR.

DSCN7767DSCN7770DSCN7772DSCN7774

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih