Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je pred poletnimi dopusti v četrtek, 29.06.2017 zasedal na 19. redni seji, na kateri sta bili članicam in članom predstavljeni dve poročili, odločali pa so tudi o ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« in sprejeli dva odloka po skrajšanem postopku.
 
Po besedah predstavnika Policijske postaje Lenart, Danila Juršnika, je varnostna situacija na območju občine bila v letu 2016 ugodna, gledano predvsem z vidika, da so na območju občine v letu 2016 obravnavali 18 kaznivih dejanj, kar je za sedem manj kot v predhodnem letu, raziskanost le-teh pa je bila kar 58%. Izpostavil je pa tudi dejstvo, da so na območju občine obravnavali 18 prometnih nesreč, od tega 5 s telesno poškodbo. Ob tem je zaskrbljujoč predvsem  podatek, da je bilo pri povzročiteljih nesreč zaznati prisotnost alkohola (v okrog 40%), čemur se bo posledično v nadaljevanju posvečala posebna pozornost. 
 
Občinskemu svetu je bila predstavljena nova cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki bo od 01.07.2017 znašala 16,76 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika pa bo 3,50 EUR. Po besedah direktorice Centra za socialno delo Lenart, Jasmine Gruden, je storitev »pomoč družini na domu« ljudem prijazna oblika socialne pomoči, ki predvsem starejšim osebam omogoča, da ostanejo doma pri svojcih in namestitev v domovih ni potrebna. Center za socialno delo Lenart se kot izvajalec omenjene storitve sooča z dolgimi čakalnimi dobami in kadrovsko podhranjenostjo, tako prosilcem, ki jih je zmeraj več, ne morejo zagotoviti pomoči v času, ko le-to potrebujejo. Na centru so zato še posebej zadovoljni, da so občine na območju Upravne enote Lenart, prisluhnile potrebam bodo storitev od 01.07.2017 izvajalo 7,5 oskrbovalk (1,5 oskrbovalke več kot do sedaj). Na centru za socialno delo tako načrtujejo, da se bo v naslednjih mesecih sprostila čakalna lista prosilcev storitve »pomoči družini na domu«. 
 
Članice in člani Občinskega sveta so v nadaljevanju sprejeli tudi spremembe in dopolnitve Odloka o predkupni pravici Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter potrdili Sklep o novelaciji Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev gasterajskih cest – II. faza«. Dela na projektu pa se v Sp. Gasteraju že nadaljujejo.  
 
S poročilom o izvedenih nadzorih v občini je Občinski svet seznanila predsednica Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Hermina Križovnik. V času od marca 2015 do maja 2017 je Nadzorni odbor izvajal nadzore nad regresiranjem šolskih prevozov, polletno realizacijo proračuna občine za leto 2015, predlogom proračuna občine za leto 2016, projektom Energetska sanacija osnovne šole, razpolaganjem z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem v letu 2015, zaključnim računom proračuna občine za leto 2015, stroški dela občinske uprave, polletno realizacijo proračuna za leto 2016 in predlogom proračuna za leto 2017. 
 
DSCN7447DSCN7448DSCN7450DSCN7451
 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih