Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBČINSKI SVET ZASEDAL NA 5. REDNI SEJI

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je pred poletnimi dopusti v četrtek, 23.05.2019 zasedal na 5. redni seji, na kateri jim je bila predstavljena nova cena socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki bo od 01.07.2019 znašala 18,45 EUR na efektivno uro, cena za uporabnika pa bo 3,50 EUR. Od navedenega datuma bo izvajanje storitve prevzel Dom Danice Vogrinec Maribor. Predstavniki doma so zagotovili, da imajo potrebna strokovna znanja ter da bodo zagotavljali nemoteno oskrbo. Zavedajo se, da je pomoč družini na domu oblika socialne pomoči, ki je ljudem najbolj prijazna, saj starejšim osebam omogoča, da ostanejo v domačem okolju. Potrudili se bodo, da bodo uporabniki pravočasno dobili pomoč, brez dolgih čakalnih vrst.

V nadaljevanju so svetniki po razpravi sprejeli sklep o mnenju k prijavljenim kandidatom/ kandidatkam za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.

Po skrajšanem postopku so članici in člani sprejeli predlagane spremembe odloka o predkupni pravici občine in sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc. št. 624/1, 624/4, k.o. 511 Žitence. Na navedenih parcelnih številkah se bo po ureditvi statusa grajenega javnega dobra vpisala služnostna pravica za potrebe izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda v korist podjetja Elektro Maribor d.d., ki bo dela izvajalo.

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel sklep, s katerim je dopolnil tudi načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine in sicer je na strani pridobivanja vključeno zemljišče parc. št. 16/3, k.o. Varda, ki v naravi predstavlja cesto, na strani razpolaganja pa zemljišče parc. št. 3/3, k.o. Jurovski Dol.

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli še Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki opredeljuje zavezance za plačilo turistične in promocijske takse, višino in način plačevanja takse, oprostitve, način vodenja evidence, nadzor in kazenske določbe.

DSCN8757DSCN8767

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih