Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 15. REDNI SEJI

Članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 24.11.2016 zasedali na 15. redni seji, na kateri so razpravljali o treh odlokih, in sicer o Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017, Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

Občinskemu svetu je bil predstavljen predlog proračuna za leto 2017, v katerem se načrtuje 2.036.357 € prihodkov in 2.159.928 € odhodkov. Proračunski deficit bo pokrit iz ostanka sredstev na računih občine na koncu tega leta in najetjem brezobrestnega kredita pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin in 56. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. S predlaganim proračunom je 36% vseh sredstev namenjenih za investicije, ostalo predstavljajo tekoči odhodki in tekoči transferi. Največji del sredstev, skoraj 29%, je namenjenih za izgradnjo, vzdrževanje in rekonstrukcijo občinske prometne infrastrukture. O predlogu proračuna bo opravljena javna razprava, prav tako bodo predlog proračuna obravnavali člani občinskih odborov in komisij.

Tako na področju varovanja kulturne dediščine kot tudi na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občina na podlagi določil Statuta, še zmeraj uporablja predpisa, ki sta bila sprejeta v prejšnji skupni Občini Lenart. S predlaganima odlokoma, ki ju je občinski svet sprejel v prvi obravnavi, je tako občina vse bližje, da z naslednjim letom omenjena področja ureja z lastnima predpisoma.

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in izdelane Strokovne podlage za razglasitev nepremičnih kulturnih spomenikov je svetnicam in svetnikom predstavil Srečko Štajnbaher, vodja Območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Mariboru. Povedal je, da je na območju občine v Register kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo vpisanih 32 enot kulturne dediščine. Po opravljenih ogledih vseh nepremičnin je bilo ocenjeno, da je na območju občine 15 nepremičnin s takšnimi značilnostmi, ki so pomembne za širše in ožje okolje, da se predlagajo za nepremični kulturni spomenik lokalnega pomena. Dodal je, da so bile strokovne podlage javno razgrnjene, opravljena je bila tudi javna obravnava, na katero so bili povabljeni lastniki domačij, ki so lahko podali pripombe in svoja mnenja. G. Štajnbaher je poudaril pomembnost ohranjanja dediščine in vzpostavljanja čim večje skrbi za rezultate ustvarjalnosti naših prednikov ter vključevanje dediščine v sodobno življenje. 

Predlagan Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah glede meril in točkovanja stavbnih zemljišč v celoti povzema dosedanji odlok, tako za zavezance pri določanju točk na podlagi meril, ki ostajajo nespremenjena in so: lega zemljišča, komunalna opremljenost zemljišča, vrsta dejavnosti in izjemne ugodnosti, ne bo nikakršnih sprememb. Občina se bo v zvezi s pridobivanjem podatkov lahko opirala na uradne evidence, torej zemljiški kataster in kataster stavb. V manjši meri so spremenjena določila, ki se nanašajo na oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in glede same izdaje odločb o odmeri, za kar so pristojni finančni organi.

DSCN6886DSCN6889

PRED SEZONSKO GRIPO POSKRBIMO ZA ZAŠČITO

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo. Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležimo največje število obolelih.  Gripi se vsako jesen in zimo pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.

Preprečevanje gripe
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:
•    poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno prehrano in dovolj gibanja  ter se izogibamo natrpanim prostorom;
•    cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli;
•    če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje:  temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.

Komu je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli težek potek bolezni.
Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:
•    starejšim od 65 let,
•    kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
•    osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo,
•    majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,
•    nosečnicam in njihovim družinskim članom,
•    zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
•    drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.
Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Precepljenost proti gripi se zmanjšuje
V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000 oseb, kar je precej manj kot pred približno 10-imi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

Zaskrbljujoč je trend precepljenosti, saj se število cepljenih vsako leto zniža. Prav tako se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.  

Kje se izvaja cepljenje?
Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji.  
V Pomurju  se cepljenje izvaja  v ambulanti  NIJZ OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b (pri železniški postaji). Naročanje ni potrebno.
Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.
Vir: http://www.nijz.si/sl/pred-sezonsko-gripo-poskrbimo-za-zascito-0

preprecevanje gripe

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih