Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

NUJNO OBVESTILO - MOTENO DELOVANJE UPRAVE

Spoštovane občane obveščamo, da bo zaradi izpada elektrike zelo moteno delovanje občinske uprave v petek, ponedeljek in torek od 8.30 do 13.30 ure.

Za nujne stvari pokličite župana g.Škrlec na GSM: 041 327 580 ali g.Kristl Samo na GSM: 041 327 011.

Prosimo za razumevanje. Hvala.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH V SVET ZAVODA ZD LENART

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18), objavlja
 
JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Svet zavoda Zdravstvenega doma Lenart

V skladu z 8. čl. Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/10) ima Občina Sv. Jurij v Slov. goricah enega predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Lenart. Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti posameznih ustanoviteljic. Konec leta 2018 je potekel mandat predstavnici Hermini Križovnik, zato je potrebno imenovati novega predstavnika.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah poziva politične stranke in druge zainteresirane, da do ponedeljka, 04.02.2019 do 12. ure, podajo predloge za imenovanje predstavnika.

Predlog mora biti podan na obrazcu, ki je sestavni del poziva. Predlogu je potrebno obvezno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem. 
 
Prosimo vas, da pisne predloge posredujete v zaprti ovojnici z označbo na prvi strani »IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA LENART – NE ODPIRAJ« priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Rok za oddajo je ponedeljek, 04.02.2019 do 12. ure. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov občine do izteka roka. Prijava šteje za pravočasno tudi, če je poslana s priporočeno pošiljko in oddana na pošti najpozneje zadnji dan za prijavo.
 
Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala.
 
 
Zadeva: 160-1/2019-2
Jurovski Dol, 28.01.2019
 

                                                              Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                        volitve in imenovanja
                                                                           Miroslav Breznik
                                                                               Predsednik
 
 
 
docxPredlog in soglasje.docx
                                                         

Vreme

neimenovano

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih