Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 2014

Jurovski Dol, 03.01.2014
Zadeva: 478-7/2013-


V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G) in na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za neodplačno pridobitev zemljišča za dosego javne koristi

1.
Predmet neodplačne pridobitve je zemljišče parc. št. 452/8, k.o. Sp. Gasteraj.

2.
Pogodba o neodplačnem prenosu zemljišča za dosego javne koristi bo sklenjena z lastnikoma po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

                                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                              Peter Škrlec
                                                                                                                  Župan

Objaviti:
- www.obcinajurij.si.

Vložiti:
- v zadevo.

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih