Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI STROKOVNIH PODLAG IN ODLOKA O RAZGLASITVI NEPREMIČNIH KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 5. odst. 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-odl. US, 90/12, 111/13 in 32/16) in 31. čl. Statuta (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah objavlja


JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Strokovnih podlag in Odloka o razglasitvi
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena
na območju občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah


1.


Javno se razgrnejo Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 1, 2000 Maribor, maj 2016. 


2.


Strokovne podlage zajemajo arheološka najdišča, stavbe, spominske objekte in kraje ter naselja z njihovimi deli na naslednjih nepremičninah:
a) Arehološka najdišča:
- Jurovski Dol - Rimskodobno gomilno grobišče, parc. št. 444/8, 444/9 k.o. Jurovski Dol,
- Spodnji Gasteraj - Gomilno grobišče, parc. št.  58/9 k. o. Spodnji Gasteraj,
- Srednji Gasteraj - Rimskodobno gomilno grobišče, parc. št. 46/3  k. o. Srednji Gasteraj.
b) Stavbe:
- Jurovski Dol – Cerkev sv. Jurija, severni del parc. št. 1/3, 1/4  k. o. Jurovski Dol,
- Malna – Domačija Rotar, Malna 43, parc. št. *1/1, *1/3, 55/1, 55/2, 55/3  k. o. Malna,
- Srednji Gasteraj
– Domačija Šenekar, Srednji Gasteraj 14, parc. št. *15, *16/2, jugozahodni del  192/3, 50, 53/1, J del 61/3, 62/1, 62/2, 62/3, zahodni del 62/4 k. o. Srednji Gasteraj,
- Spodnji Gasteraj – Domačija Horvat, Spodnji Gasteraj 6, parc. št. 47, 282/2, 283, jugozahodni del 287/1  k. o. Spodnji Gasteraj  
- Spodnji Gasteraj – Hiša Spodnji Gasteraj 39, parc. št.*118 k. o. Spodnji Gasteraj,
- Varda – Hiša Varda 14, severovzhodni del parc. št.  *170/2  k. o. Varda,
- Zgornje Partinje – Hiša Zgornje Partinje 27, severozahodni del parc. št. *70/1  k. o. Partinje,
- Zgornje Partinje – Hiša Zgornje Partinje 40, osrednji del parc. št. 389/5 k.o. Partinje,
- Zgornje Partinje – Hiša Zgornje Partinje 79, severovzhodni del parc. št. 240/10 k. o. Partinje,
- Zgornje Partinje – Hiša Zgornje Partinje 139, severni del parc. št.  *170/2  k. o. Partinje
- Zgornje Partinje – Senekovičev štok, Zgornje Partinje134, parc. št. *166/1 k. o. Partinje
- Zgornje Partinje – Šabedrov štok, Zgornje Partinje 97, zahodni del parc. št  1127/5 k. o. Partinje.
c) Spominski objekti ali kraji:
- Jurovski Dol – Kužno znamenje, parc. št. severni del 411 k. o. Jurovski Dol
d) Naselja in njihovi deli
- Jurovski Dol – Vaško jedro, parc. št. *106, *109, *2/1, *2/3, *3, *7, *90, *98, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18, 19/1, 19/2, 19/9, 3/1,  3/2,  3/3, 367/1, 367/2, 369/1, 369/4, 369/5, 369/7, 369/8, 371/10, 371/11, 371/12, 371/3, 371/5, 371/7, 371/9, J del 372/1, 372/2, 373/2, 374, 376/1, 376/2, 378/1, 378/2, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 381, 382/2, 384/4, 383/1, 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, V del 528/1, S del 538, S del 541/. J del 543/1, 543/10, 543/11, 543/8, 543/, 543/9, vse k. o. Jurovski Dol.


3.


Strokovne podlage bodo na vpogled od 27.05.2016 do 27.06.2016 na spletni strani občine: www.obcinajurij.si in v prostorih občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v času uradnih ur, in sicer:
- v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure,
- v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
- v petek od 8. do 13. ure.

4.


V času javne razgrnitve ima javnost in vsi zainteresirani pravico dajati mnenja in predloge k strokovnim podlagam za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki so osnova za sprejem Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Mnenja in predloge se pošlje ali dostavi osebno na naslov Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Svoja mnenja in predloge pa lahko podate tudi na javni obravnavi. Rok za oddajo mnenj in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 27.06.2016.


5.


Javna obravnava strokovnih podlag bo v sredo, 22.06.2016 ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma Jurovski Dol, Jurovski Dol 1, 2223 Jurovski Dol.


6.


To naznanilo se objavi na spletni strani občine www.obcinajurij.si, na oglasni deski občine in v Medobčinskem uradnem vestniku.


Jurovski Dol, 25.05.2016
Zadeva: 622-1/2012-


                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                           Peter Škrlec
                                                                           Župan

PRED SEZONSKO GRIPO POSKRBIMO ZA ZAŠČITO

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo. Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležimo največje število obolelih.  Gripi se vsako jesen in zimo pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.

Preprečevanje gripe
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:
•    poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno prehrano in dovolj gibanja  ter se izogibamo natrpanim prostorom;
•    cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli;
•    če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje:  temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.

Komu je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli težek potek bolezni.
Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:
•    starejšim od 65 let,
•    kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
•    osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo,
•    majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,
•    nosečnicam in njihovim družinskim članom,
•    zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
•    drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.
Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Precepljenost proti gripi se zmanjšuje
V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000 oseb, kar je precej manj kot pred približno 10-imi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

Zaskrbljujoč je trend precepljenosti, saj se število cepljenih vsako leto zniža. Prav tako se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.  

Kje se izvaja cepljenje?
Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji.  
V Pomurju  se cepljenje izvaja  v ambulanti  NIJZ OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b (pri železniški postaji). Naročanje ni potrebno.
Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.
Vir: http://www.nijz.si/sl/pred-sezonsko-gripo-poskrbimo-za-zascito-0

preprecevanje gripe

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih