Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

Tiskovna konferenca ob zaključku projekta »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«

logo100px  nalozba-v-vaso-prihodnost75px 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v sklopu projekta »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«, kateri je delno financiran s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi, v petek, 18.09.2009 organizirala tiskovno konferenco, na katero so bili povabljeni predstavniki Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Urada za kohezijsko politiko. Svojo odsotnost je opravičila mag. Mateja Čepin, direktorica Urada za kohezijsko politiko in Gregor Greif iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na tiskovni konferenci so tako bili prisotni predstavniki izvajalca projekta Javnega komunalnega podjetja Nigrad d.d, in sicer direktor Silvo Plesnik, Silvo Rep in vodja projekta Simon Planinc, tiskovne konference se je udeležil tudi direktor podjetja Sezam d.o.o., Roman Jurički in predstavniki medijev.

Župan Peter Škrlec je uvodoma pozdravil vse prisotne in opravičil povabljene goste, in sicer projektantko Brigito Žiberno in izvajalca nadzora Franca Seliška. Povedal je, da je namen tiskovne konference seznanitev občanov in širše javnosti o drugi največji investiciji (prva investicija: Izgradnja prizidka k osnovni šoli za potrebe šole in vrtca), ki jo je občina dokončala v treh letih, odkar je samostojna. Na kratko je povedal, da je biološka čistilna naprava postavljena na jugovzhodnem delu naselja Jurovski Dol in temelji na ločenem sistemu meteornih in fekalnih vod. Vrednost celotne investicije (projekt, izgradnja in nadzor) je 850.000,00. EUR. Čistilna naprava je že v obratovanju, in sicer v poskusni fazi, ki bo trajala 6 mesecev. Na čistilno napravo so že priključeni osnovna šola, vrtec, blok, gasilski dom, trgovina Mercator, Pošta Slovenije in Kmetijska zadruga Lenart. V nadaljevanju se bodo na zgrajeno kanalizacijsko omrežje še priključile nove stanovanjske hiše v novem naselju in Sončni soseski. Župan se je ob koncu zahvalil izvajalcu Nigradu d.d. za korektno in strokovno opravljeno delo, saj je izgradnja potekala brez težav in brez dodatnih del.

Direktor Nigrada d.d., Silvo Plesnik se je prav tako zahvalil občini za korektno sodelovanje tako, da je lahko celotno delo teklo v skladu s terminskimi plani.

Roman Jurički, direktor Sezama d.o.o. iz Ruš, podjetja, ki je dobavilo čistilno napravo, je na kratko predstavil vgrajeno čistilno napravo, ki predstavlja eno najbolj naprednih tehnologij, saj dosega dobre rezultate na majhni površini.

Po vzetih izjavah medijev ob koncu tiskovne konference je sledil še ogled čistilne naprave, locirane ob potoku Globovnica.

PRENOS:
pdfGradivo za novinarje

1 2 3 4

5 6 7 8

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih