Nepremičnine v prodaji

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnine parc. št. 3/3, k.o. 529 - Jurovski Dol