Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBVESTILO MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO O DATUMU ZAČETKA VLAGANJA ZAHTEVKOV ZA ŠKODO PO POZEBI IN SNEGU V LETU 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da je v  Uradnem listu RS, dne 27.01.2017 bilo objavljeno Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim gospodarstvom oziroma zahtevkov za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje po pozebi in snegu v letu 2016 v sadjarstvu in vinogradništvu. Datum začetka vlaganja zahtevkov je 31. januar 2017, zahtevek pa se lahko vloži do vključno 2. marca 2017.

Pravna podlaga za objavo navedenega obvestila je določena v Zakonu o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljnjem besedilu: ZUOPPSKP).

Vsem kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo pogoje iz ZUOPPSKP bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) poslala predtiskan obrazec »Pomoč za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva« oziroma »Pomoč za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje« (v nadaljnjem besedilu: predtiskan obrazec). Če kmetijsko gospodarstvo predtiskanega obrazca ne bo prejelo, lahko uporabi obrazec, ki je objavljen na spletni strani Agencije (http://www.arsktrp.gov.si/), ter ga z izpolnjenimi podatki, podpisom in drugimi prilogami posreduje na Agencijo. Izpolnjen in podpisan obrazec se šteje za »Zahtevek za dodelitev pomoči za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva« oziroma »Zahtevek za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje«. Kmetijsko gospodarstvo vloži zahtevek na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali odda osebno v sprejemni pisarni Agencije.


O zahtevkih bo odločala Agencija. Rok za izdajo odločb je šest mesecev od poteka roka za vložitev zahtevka. Agencija vroča odločbe z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme, navedenega na odločbi.

 

 

VABILO NA SREČANJE VINOGRADNIKOV NA VINCENCOVO IN PREDAVANJE NA TEMO: REZ VINSKE TRTE

  V  A  B  I  L  O

Kmetijska svetovalna služba Lenart in Društvo vinogradnikov  Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol vas vabita, da se udeležite izobraževanja vinogradnikov, ki bo: 

v četrtek 19. januarja 2017,

s pričetkom ob 10.00  uri v prostorih Kulturnega doma v Jurovskem Dolu.


Srečanje Vinogradnikov na »Vincencovo«

Praznik svetega Vincenca, vincencovo ali vincekovo, kot mu rečejo na Hrvaškem in v delu Slovenije ob vzhodni, hrvaški meji, tradicionalno pomeni začetek del v vinogradih oziroma čas za prvo rez trt. Praznujemo ga 22. januarja, na god svetega Vincenca, ki je zaščitnik vinogradov in vinogradnikov.Na ta dan si vinogradniki voščijo srečno vinogradniško novo leto, po stari navadi pa pred sončnim vzhodom odrežejo rodno šibo trte, jo dajo v vodo in postavijo na toplo. Ozelenela trta pokaže, kako je prezimila in kakšno letino lahko vinogradnik pričakuje. Vincencovo na Hrvaškem praznujejo predvsem v Medžimurju in Hrvaškem Zagorju, pri nas pa v krajih ob vzhodni slovensko-hrvaški meji, kot sta Bizeljsko in Haloze.

Predavanje na temo: REZ VINSKE TRTE
- značilnosti gojitvenih oblik in ustrezne razdalje sajenja,
- vzgojna rez v prvih letih in obvezna regulacija pridelka,
- opora vinske trte,
- osnovni principi rezi, odrejanje obremenitve glede na stanje vinograda in posamezne trse,
- pomlajevanje trsov.

Z nami bo ROMAN ŠTABUC specialist za vinogradništvo iz KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

Na predavanju bodo prisotni predstavniki Podjetja METROB, ki naše področje pokriva z oskrbo z zaščitnimi sredstvi in tehničnimi pripomočki.

Vabljeni vsi, ki opravljate rez vinske trte v vinogradu, da si obnovite znanje o  vzgoji vinske trte.

 

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV                           KMETIJSKA SVETOVALNA
SV. JURIJ                                                           SLUŽBA LENART
Ivan Toplak, predsednik                                   Franc Senekovič


                                                                        

V slovenskem ljudskem izročilu obstaja kar nekaj vremensko-vinogradniških pregovorov, recimo:

"Če na Vincenca sonce peče, dobro vince dozori,
ki po grlu gladko teče, motne dela ti oči."

"Če na Vincenca sonce sije, se dobro vino v čaše vlije." 

"Če na Vinka sonce sveti, bo dosti rujnega vinca v kleti."

 

Vreme

bannervolitveobcina2014

NVZCOS

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih