Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

jurjevidneviprva

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2018

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/18) in 7. člena Statuta Sv. Jurij v Slov. goricah  (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 9/18) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV IN PROJEKTOV
RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
ZA LETO 2018
 
1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.
 
Na podlagi tega razpisa se ne sofinancira delovanje društev in organizacij, ki jih občina sofinancira po zakonu.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti
Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in izvajajo dejavnost na območju občine oz. ne glede sedež, če je program zastavljen tako, da vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini,
- vsaj 2/3 članstva društva občanov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v kolikor ne dosegajo kvote 2/3, so upravičeni do 50% deleža glede na kriterije in merila  vrednotenja programov,
- so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oz. ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
- imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske, organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje ciljev iz pravilnika.
 
4. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
- število članov,
- praznovanje okroglih obletnic,
- datum ustanovitve,
- prireditve lokalnega značaja,
- sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v občini,
- organizacija predavanj,
- projekti društva.
 
Merilo redni stroški društva se upošteva samo za društva registrirana na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5. Okvirna vrednost razpisa
V proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na proračunski postavki 401108 Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev, zagotovljeno v višini do 5.670,00 EUR proračunskih sredstev, pri čemer se bodo proračunska sredstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), razdelila v naslednjih deležih:
- 60% proračunskih sredstev oz. 3.402,00 EUR za društva, ki imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah;
- 20% proračunskih sredstev oz. 1.134,00 EUR za društva, ki imajo sedež na območju Upravne enote Lenart in
- 10% proračunskih sredstev oz. 567,00 EUR za društva, ki imajo sedež izven območja UE Lenart.

6. Določitev obdobja za porabo sredstev
Proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 oz. najkasneje do 31.01.2019.

7. Razpisni rok
Prijavljen predlog na razpis mora biti izdelan izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predlog mora vsebovati zahtevane priloge oz. dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Predlogi prijavljeni na razpis morajo biti predloženi najkasneje do petka, 22.06.2018 Za pravočasno prispele se bodo šteli predlogi, ki bodo oddani na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 22.06.2018 oziroma predlogi, ki bodo oddani priporočeno po pošti, najpozneje 22.06.2018.
 
Predlogi, ki bodo prispeli po roku se ne bodo odpirali in bodo vrnjeni naslovniku. Oddaja predloga pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili razpisa.

8. Način dostave predlogov
Predlog je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZNA DRUŠTVA 2018«.
 
9. Oseba za dajanje informacij
Oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Franc Bele, tel. št. 02/729 52 54, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani www.obcinajurij.si in v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vsak delovni dan v času uradnih ur.

11. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa
Predlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi predlogov tričlanske komisije, ki jo je imenoval župan.
 
Komisija na podlagi meril in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov in projektov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave. Financiranje na razpisu izbranih programov in projektov se izvede na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.
 

Jurovski Dol, 21.05.2018
Zadeva: 033-2/2018-2
 
                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                             Peter Škrlec
                                                                                                  Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti:
- oglasna deska občine,
- spletna stran občine.
 
Objavljeno: 21.05.2018
 

JURJEVA NEDELJA 2018

Praznovanje svetega Jurija oz. Jurjeva nedelja je bila letos v nedeljo, 22.04.2018. Začelo se je s prvo sveto mašo in z budnico pihalnega orkestra KD MOL. Po opravljeni slovesni drugi sveti maši, se je dogajanje preselilo na bližnji travnik, kjer je potekala povorka konj. Letos se je na povorki zbralo več kot 70 konjenikov iz domače in drugih občin, ki so ob Globovnici prihajali na prireditveni prostor s privezi. Konje in njihove lastnike ter jezdece sta blagoslovila farni župnik Janko Goegner in pater Beno Lavrih vse zbrane pa je nagovoril tudi župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec.
 
Obiskovalci pa so lahko uživali tudi v kmečkem sejmu, ki so se ga udeležili številni ponudniki domače in umetnostne obrti, s svojimi proizvodi pa so se predstavljali tudi člani in članice domačega Društva vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah in Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Za uspešno izvedeno prireditev se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri organizaciji prireditve, predvsem pa Benjaminu Črnčecu in ostalim članom Konjeniškega kluba Podivjani žrebci.
 
30073187 1736188873105134 6021715252544587046 o30073334 1736593976397957 7863294678254591350 o30073372 1736172059773482 8508222880368075550 o30167429 1736594059731282 6212430133446563205 o30167673 1736169836440371 2089062648349176125 o30167725 1736593109731377 3317701104665858589 o30171098 1736169616440393 4390148904647225343 o30171160 1736170789773609 2205006756562684512 o30171250 1736188256438529 1760733651426561159 o30171482 1736168876440467 5370759285416715468 o30171774 1736168916440463 6073632951109687170 o30171865 1736593153064706 5421030370145560796 o30420262 1736187836438571 7973174658710269487 o30425007 1736188493105172 3618281963407778736 o30425539 1736593443064677 122107518149004518 o30806167 1736169673107054 9179519780234328851 o30813900 1736169949773693 250265720792826009 o30814005 1736592983064723 3871042763335809662 o30821058 1736169176440437 1458315543442882442 o30821300 1736593819731306 5535704765593057983 o30848669 1736171853106836 4845562925808480882 o30995637 1736188846438470 7099555112663779159 o31163520 1736169093107112 3934134610605233345 n
 

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih