Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST MED REFERENDUMSKO KAMPANJO

V skladu z 8. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08-Odl.US, 11/11, 28/11-Odl.US, 98/13 in 8/15), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
 
 
 
JAVNO OBJAVLJA
pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
med referendumsko kampanjo 
 
 
I.
V skladu z Odlokom o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper, ki bo v nedeljo, 24. septembra 2017, se za potrebe referendumske kampanje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
- plakatno mesto pred stavbo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah;
- plakatno mesto pri trgovini Mercator in
- plakatno mesto pred kulturnim domom.
 
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji referendumske kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem referendumske kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator referendumske kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.
 
Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto. 
 
 
 
II.
Organizator referendumske kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na javnem mestu, pri čemer je dolžan izvajati plakatiranje tako, da s tem ni ovirana običajna uporaba javnih površin in prometna varnost.
 
 
 
III.
Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator referendumske kampanje pridobiti soglasje lastnika. 
 
 
 
IV.
Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ni plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na razpolago proti plačilu. 
 
V.
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest in drugih javnih površin, sicer jih na stroške organizatorja referendumske kampanje odstrani Režijski obrat Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 
 
Jurovski Dol, 14.08.2017
Zadeva: 042-2/2017-3
 
 
                                                                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                  Peter Škrlec
                                                                                                      Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti:
- spletna stran: www.obcinajurij.si,
- oglasna deska. 
 
 

NASTOP MLADINSKE FOLKLORNE SKUPINE JUROVČAN V KOŠAKIH

Mladinska folklorna skupina Jurovčan je 13. avgusta 2017 nastopila na 22. tradicionalni prireditvi »Srečanje v moji domovini«, ki so ga letos organizirali Kulturno društvo Slovenijae in Slovenska župnija Stuttgart, ki to srečanje organizirata že od leta 1996 ter letošnja gostiteljica Župnija Košaki.  
 
Srečanje poteka vsako leto v drugem kraju. Organizacijo prevzamejo posamezni člani društva v “svojem domačem” slovenskem kraju. Udeležujejo se ga zdomci iz širše okolice Stuttgarta in tisti, ki so se že vrnili nazaj v Slovenijo, ter njihovi prijatelji in znanci.
 
 
Zapisal: Miroslav Breznik
 
 
DSC 0021DSC 0028DSC 0047DSC 0055DSC 0058DSC 0060DSC 0066DSC 0072DSC 0075DSC 0078DSC 0084DSC 0091DSC 0094DSC 0104DSC 0107DSC 0109DSC 0111DSC 0114
 

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih