Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV FINANČNIH NAGRAD DIJAKOM IN ŠTUDENTOM V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi 5. čl. Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 (Medobčinski uradni vestnik, št. 36/17, 5/18), objavlja
 
JAVNI  RAZPIS
za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko/študijsko leto 2017/2018

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol

2. Predmet razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna občine Sv. Jurij v Slov. goricah za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, določene s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17).
 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na javni razpis se lahko prijavijo:
a) dijaki, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- niso v delovnem razmerju in
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti oz. nimajo statusa samostojnega podjetnika;
b) študenti 1. in 2. bolonjske stopnje, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- niso v delovnem razmerju in
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika;
c) študenti podiplomskega študija 3. bolonjske stopnje, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah in zagovarjajo doktorsko disertacijo v študijskem letu 2017/2018. 

4. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog
Za ocenjevanje prijav se uporabljajo merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog, določeni s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17) in sicer:
a) dijaki
- opravljena poklicna matura z doseženimi najmanj 19 točkami,
- opravljena splošna matura z doseženimi najmanj 27 točkami,
- dosežen naziv »zlati maturant« na poklicni maturi,
- dosežen naziv »zlati maturant« na splošni maturi,
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkaz intelektualne ali umetniške nadarjenosti.
b) študenti dodiplomskega in podiplomskega študija
- izdelana diplomska naloga v visokošolskem strokovnem študijskem programu ali univerzitetnem študijskem programu/I. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana magistrska naloga v magistrskem študijskem programu ali enovitem magistrskem študijskem programu/II. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana doktorska disertacija/III. bolonjska stopnja,
- izdelana diplomska oz. magistrska naloga vezana na območje občine,
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkazuje intelektualno ali umetniško nadarjenost.

5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2018 je do višine 2.500,00 EUR.

6. Rok, do katerega morajo biti vloge predložene
Rok za oddajo vlog z ustreznimi prilogami in dokazili s strani dijakov oz. njihovih zakonitih zastopnikov in študentov, je vključno do ponedeljka, 15.10.2018 do 15. ure.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če do navedenega roka prispe na sedež občine, ne glede na način dostave. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
 
7. Način dostave vlog
Dijaki in študentje, ki se prijavijo na javni razpis, pošljejo svoje vloge z ustreznimi prilogami v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko ali jih oddajo osebno na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol s pripisom: »Finančne nagrade dijakom in študentom 2017/2018 - ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni osnovni podatki prijavitelja (ime, priimek, naslov).
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali telefona: 02/729 52 53 (Anja Majcenič) v času uradnih ur.
 
Razpisno dokumentacijo je mogoče v času uradnih ur dvigniti na sedežu občine na naslovu Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Razpisna dokumentacija je na razpolago tudi na spletni strani občine www.obcinajurij.si. 

9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo vloge pregledal najkasneje v 15 dneh po poteku razpisnega roka, nakar bo občinska uprava v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo in jim določila rok za dopolnitev. Po dopolnitvi vlog bo Odbor za družbene dejavnosti izdelal predlog podelitve finančnih nagrad, občinska uprava pa bo na podlagi predloga izdala odločbe o podelitvi finančnih nagrad.
 
 
Jurovski Dol, 13.07.2018
Zadeva: 608-1/2018-1
 
                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah     
                                                                                           Peter Škrlec
                                                                                                Župan
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti:
- spletna stran občine,
- oglasna deska občine.

Vložiti:
- v zadevo.

VII. SREČANJE OKTETOV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN V JUROVSKEM DOLU

V soboto, 16. junija 2018 se je na trgu v Jurovskem Dolu odvilo že 7. srečanje oktetov  in malih vokalnih skupin, ki ga v okviru Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol  prireja  Jurovski oktet. Že v prejšnjih letih se je izkazalo, da je ideja o poletnih prireditvah na enem lepših trških jeder v Sloveniji   padla na plodna tla. Tako smo v  krožni podobi našega trškega jedra načrtovali še en unikaten pevsko obogaten  večer, ki ga je po nestanovitnem  vremenu zadnjih tednov obogatilo tudi jasno  nebo.

Namen prireditev, ki jih pripravljamo v Jurovskem Dolu je s pozitivno energijo povezovati ljudi med seboj  ter skrbeti za široko promocijo ljubiteljske kulturne dejavnosti. Tako so naš ljubiteljski kulturni dogodek oblikovale skupine iz različnih koncev Slovenije: kvartet Grče iz Dobrne, Fantje izpod Vurberka, Dekliška vokalna  skupina Iskrice iz Jurovskega Dola, Pevska skupina Korona iz Radovljice, Grosupeljski oktet iz Grosuplja, Oktet Rožmarin iz Kostanjevice na Krasu, Oktet Valvasor iz Litije ter seveda gostitelji večera Jurovski oktet.

Ker dogodek, ko se v centru občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah zbere lepo število pevcev iz širne Slovenije  sovpada s praznovanjem slovenske državnosti, je vse zbrane pozdravil in nagovoril tudi župan občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec.

Med gosti na prireditvi so  bili tudi farni župnik in  dekan Janko Görgner, ravnatelj Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol Stanislav Senekovič, priznani glasbenik Dušan Waldhütter, učitelj harmonike na Konzervatoriju za glasbo in balet Maribor, podružnične šole v Lenartu Kristijan Brus, pridružila pa sta se nam tudi Jože Vidic, umetniški vodja Slovenskega okteta in okteta Valvasor in  mag. Ivan Florjanc, profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Ob poslušanju pevskih zgodb vseh nastopajočih skupin bi lahko rekli, da se poleti pesem kar sama poje. Organizatorji prireditve pa smo dosegli svoj namen, če so obiskovalci kot zvesti poslušalci lepega petja v pevsko glasbenem večeru vsaj za trenutek začutili, da naša sreča ni le v  vsakdanjih opravilih, velikih delih, pehanjem za preživetje in obstoj, da je naša sreča tudi,  da si znamo  to življenje popestriti, obogatiti in nekaj storiti tudi za duhovno plat. Veseli smo bili, da so nas zapete pesmi povezale v eno samo sproščeno in uglašeno harmonijo tudi v druženju po prireditvi.

Na koncu velja dodati, da organizator prireditve Jurovski oktet tudi po naporni sezoni ne miruje, saj se pevci intenzivno pripravljajo na koncert ob 15. letnici  delovanja, ki bo v mesecu oktobru letošnjega leta  in takrat bo nova priložnost, da nas vsi ljubitelji slovenske pesmi znova obiščete v Jurovskem Dolu.
 
Zapisala: Vida Ornik
 
35284205 10214381669248304 9158599196977135616 o35358679 10214381677208503 8059006209635647488 o35360695 10214381679688565 5607145668251484160 n35389783 10214381677728516 7216325770665263104 o35415471 10214381679808568 5300872409367183360 o35415478 10214381663048149 4715415362730983424 o35416047 10214381687848769 2085258561247510528 n35416214 10214381682368632 3195628695276486656 o35423084 10214381687408758 1731340070507511808 o35428353 10214381664568187 5081614316021481472 o35431362 10214381669408308 3582942059981438976 o35435979 10214381671528361 2616759849299476480 n35435988 10214381675168452 4948888582350700544 n35439081 10214381682248629 1758103467722801152 n35461383 10214381681648614 4060922386168414208 o35461924 10214381677368507 267110011912585216 o35463367 10214381677568512 6702188485635211264 o35463789 10214381666728241 7502959011688349696 o
 
Foto: Maksimilijan Krautič

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih