Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBČINSKI SVET ZASEDAL NA 27. REDNI SEJI

Občinske svetnice in svetniki so v četrtek, 18.10.2018, zasedali na 27. redni seji, na kateri so v drugi obravnavi sprejeli odlok o Občinskem prostorskem načrtu, ki bo objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku. Prav tako so sprejeli sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest za vrtec in povečanju normativov v vsakem oddelku vrtca.
 
V nadaljevanju seje je bil predstavljen predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019. Načrtovani prihodki proračuna za leto 2019 so v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom višji in so načrtovani v višini 2.223.674 EUR. Prav tako načrtujemo rahlo znižanje odhodkov v letu 2019 na 2.284.266 EUR.
 
Večji del investicij v prihodnjem letu predstavljajo investicije v cestno infrastrukturo in komunalno opremljanje zemljišč. Poleg tekočega vzdrževanja občinskega cestnega omrežja in ureditve prometne varnosti v centru Jurovskega Dola, načrtujemo preplastitev JP 703 341 Zg. Partinje – Široko, LC 203 121 Malna – Plodršnica in JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik.
 
Na podlagi Strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR Slov. goric bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v okviru projekta Medgeneracijski center uredila telovadnico na prostem z rekreacijsko potjo, razsvetljavo in parkiriščem. V teku je tudi projekt Oživitev trškega jedra, s katerim bo popestreno dogajanje v središču občine.
 
Občina bo preko izvajanja proračuna za leto 2019 nadaljevala z razvojem občine v smislu zagotavljanja in razvoja kvalitete življenja občank in občanov vseh generacij, uravnoteženega razvoja vzgoje, izobraževanja, športa, kulture in drugih družbenih dejavnosti. Občinski svet je Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 soglasno sprejel v prvi obravnavi. Predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 je podan v javno razpravo. Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov in zainteresirane javnosti je do 04.11.2018.

DSCN8181DSCN8182DSCN8186DSCN8188DSCN8189DSCN8191
 

JAVNA OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09,  51/10, 40/12, 14/15, 11/18 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 9/18) je Občinski svet  Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 27.  redni seji, dne 18.10.2018 sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 v prvi obravnavi.
 
Občina Sv. Jurij podaja predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 v javno obravnavo. Predlog proračuna za leto 2019,  ki ga sestavljajo splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov, načrt delovnih mest ter letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine je objavljen na spletni strani www.obcinajurij.si. Vpogled v predlog proračuna za leto 2019 je možen v času uradnih ur tudi v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Rok za sprejem predlogov in pripomb ter amandmajev občanov in zainteresirane javnosti je do 4.11.2018. Preloge, iz katerih mora biti razviden predlagatelj in navedena utemeljitev predloga, lahko posredujete na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

pdfProračun 2019 - obrazložitve
pdfSplošni del proračuna
pdfPosebni del proračuna
pdfNačrt razvojnih programov 2019-2022

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih