Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST MED VOLILNO KAMPANJO ZA REDNE LOKALNE VOLITVE

V skladu z 8. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11, 28/11, 98/13) in 6. čl. Odloka o plakatiranju v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 30/08), župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

JAVNO OBJAVLJA
pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
med volilno kampanjo za redne volitve v občinske svete in
redne volitve županov

I.
V skladu z Razpisom rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 48/18), ki bodo v nedeljo, 18.11.2018, se za potrebe volilne kampanje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
- plakatno mesto pred stavbo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- plakatno mesto pri trgovini Mercator in
- plakatno mesto pred kulturnim domom.
 
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem volilne kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator volilne kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.
 
Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto.
 
II.
Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na javnem mestu, pri čemer je dolžan izvajati plakatiranje tako, da s tem ni ovirana običajna uporaba javnih površin in prometna varnost.
 
III.
Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator volilne kampanje pridobiti soglasje lastnika.
 
IV.
Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ni plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na razpolago proti plačilu.
 
V.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest in drugih javnih površin, sicer jih na stroške organizatorja volilne kampanje odstrani Režijski obrat Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
 
Jurovski Dol, 10.09.2018
Zadeva: 041-7/2018-3
 
                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                           Peter Škrlec
                                                                                                Župan
 
 
 
Objavljeno: 11.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠE ZADNJIČ OČISTIMO SLOVENIJO 2018

15. september 2018 se bo zapisal v svetovno zgodovino kot dan, ko bo na milijone ljudi v 150 državah sveta čistilo svoje kraje, mesta in obale v okviru svetovne čistilne akcije World Cleanup Day 2018. V Sloveniji bo na ta dan, pod okriljem društva Ekologi brez meja, že tretjič potekala vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo 2018, tokrat pod sloganom »Še zadnjič«.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo v akciji sodelovala tako, da bo v tednu pred akcijo posodobila register divjih odlagališč na območju občine.

Cilj letošnje akcije in ostale informacije si lahko preberete v prilogi:
 
Zapisala: Simona Črnčec

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih