Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBVESTILO O DELITVI VREČ ZA ZBIRANJE ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Saubermacher Slovenija d.o.o. je zadnja leta redno letno delitev vreč uporabnikom za zbiranje odpadkov (embalaže, papirja ter mešanih komunalnih odpadkov - tistim, ki uporabljajo vreče) izvajal preko Pošte Slovenije, d.o.o. Zaradi nastale situacije povezane z pandemijo Pošta Slovenije, d.o.o. predvidenih storitev distribucije vreč trenutno ne more zagotoviti.

Z ozirom na dejstvo, da izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki spada med dejavnosti, ki so ključnega pomena za delovanje države in družbe so se odločili, da vreče uporabnikom razdelijo sami, v lastni režiji.

Tako bodo jutri, v četrtek 02.04.2020 ob zbiranju embalaže hkrati izvajali tudi delitev vreč za zbiranje odpadkov na območju naše občine.

Vreče bodo uporabnikom odložili na njihovih prevzemnih mestih kjer prepuščajo odpadke, brez osebne predaje ali neposrednega stika z uporabniki, saj so svoje delovne procese dolžni organizirati tako, da v največji možni meri izvajajo vse zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

SKLEP O DOSTOPU DO TRGOVIN Z ŽIVILI

Na podlagi 4. odst. 3. čl. Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/2020) izdajam naslednji

SKLEP
O DOSTOPU DO TRGOVIN Z ŽIVILI

                                                              1. člen
Nujnih živilskih dobrin, ki jih občanom ni mogoče zagotoviti na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, (kljub obstoju manjših živilskih trgovin) je dovoljen dostop v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni površini.

                                                              2. člen
Sklep velja do preklica.

 

Jurovski Dol, 30.03.2020
Zadeva: 170-1/2020-                                                          

                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                   Peter Škrlec
                                                                                        Župan

 

20200330103251 00001

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih