Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ZA PONOVNO GLASOVANJE O ZIUGDT

V skladu z 8. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08-Odl.US, 11/11, 28/11-Odl.US, 98/13 in 8/15), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
 
 
JAVNO OBJAVLJA
pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
med referendumsko kampanjo 
 
I.
V skladu s Sklepom o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (Uradni list RS, št. 20/2018), ki bo v nedeljo, 13. maja 2018, se za potrebe referendumske kampanje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
- plakatno mesto pred stavbo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah;
- plakatno mesto pri trgovini Mercator in
- plakatno mesto pred kulturnim domom.
 
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji referendumske kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem referendumske kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator referendumske kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.
 
Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto. 
 
II.
Organizator referendumske kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na javnem mestu, pri čemer je dolžan izvajati plakatiranje tako, da s tem ni ovirana običajna uporaba javnih površin in prometna varnost.
 
III.
Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator referendumske kampanje pridobiti soglasje lastnika. 
 
IV.
Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ni plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na razpolago proti plačilu. 
 
V.
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest in drugih javnih površin, sicer jih na stroške organizatorja referendumske kampanje odstrani Režijski obrat Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 
Jurovski Dol, 13.04.2018
Zadeva: 041-3/2018-3
 
 
                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                          Peter Škrlec
                                                                          Župan
 
 
 
 
 
Objavljeno: 16.04.2018. 
 
 

90 LET STANISLAVA MARKSA IZ ZG. GASTERAJA

Stanislav Marks se je rodil 02.04.1928 v Zg. Gasteraju, kjer sta z mamo Jožefo živela na mali kmetiji. Po vojski se je zaposlil, zraven pa delal še na domači kmetiji.

V zakonu z ženo Marijano se jima je rodilo pet otrok, Marica, Jožica, Zinka, Anka in Milan. Na jesen življenja, potem ko je Stanislavu umrla žena, so se pojavile bolezni in sam več ni zmogel opravljati del na kmetiji, zato je slednjo podaril sinu Milanu.

Danes zadovoljen prebiva v domu Danice Vogrinec, kjer mu ure krajšajo obiski otrok, enajst vnukov, petnajst pravnukov in pet prapravnukov.


Ob okroglem jubileju ga je obiskal župan Peter Škrlec in mu ob izročitvi simboličnega darila, čestital ter zaželel še veliko zdravih in zadovoljnih let.

20180402 100306 HDR20180402 110045 HDR20180402 110305 HDR20180402 110505 HDR20180402 110611 HDR

 

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih