Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

jurjevi2017

panorama-jurij3

panorama-slika

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNIN

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE
POGODBE O PRODAJI

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje obsega  osebno vozilo FIAT DOBLO Cargo 1,2, letnik 2002, invet. šetv. 0528.

Knjigovodska vrednost premičnine je 750 EUR.

Premičnina se prodaja posamezno, po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru prenizko ponujene cene ne bo pristopil k sklenitvi prodajne pogodbe.

2. Dodatne informacije o predmetu prodaje
Prodajalec bo omogočil ogled premičnine, ki se prodaja.
Ponudniki morajo svoj prihod obvezno predhodno (najmanj en dan pred ogledom) najaviti na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

3. Način vložitve ponudb
Ponudnik mora v celoti izpolniti obrazec, ki je priloga te namere (priloga 1) in ga posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B 2223 Jurovski Dol. Na ovojnici mora biti naveden ime oz. naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o sklenitvi neposredne pogodbe - ne odpiraj«.

Rok za predložitev ponudb je 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno na pošti najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

4. Sklenitev pogodbe
V skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja o ceni, s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredno prodajna pogodba.

Celotno kupnino bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Prodajalec bo izročil premičnino kupcu v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je premičnino dolžan prevzeti najkasneje v treh delovnih dneh od plačila kupnine.

Izbrani kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz premičnine z lokacije, kjer se nahaja.

Jurovski Dol, 04.04.2017
Zadeva: 479-1/2017-1 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                      Peter Škrlec
                                                                                      Župan
Objaviti:
-          spletna stran občine: www.obcinajurij.si
 
Vložiti:
-          v zadevo.
 
 
 
 
 
Objavljeno: 04.04.2017
Datum izteka 15 - dnevnega roka: 19.04.2017
 
 
 
 
 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja


 
NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
O PRODAJI


 
1.      Predmet prodaje
Predmet prodaje obsega  SNEŽNI PLUG,  invet. šetv. 0288.
 
Knjigovodska vrednost premičnine je 0 EUR.
 
Premičnina se prodaja posamezno, po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru prenizko ponujene cene ne bo pristopil k sklenitvi prodajne pogodbe.
 
2.      Dodatne informacije o predmetu prodaje
Prodajalec bo omogočil ogled premičnine, ki se prodaja.
 
Ponudniki morajo svoj prihod obvezno predhodno (najmanj en dan pred ogledom) najaviti na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 
 
3.      Način vložitve ponudb
Ponudnik mora v celoti izpolniti obrazec, ki je priloga te namere (priloga 1) in ga posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B 2223 Jurovski Dol. Na ovojnici mora biti naveden ime oz. naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o sklenitvi neposredne pogodbe - ne odpiraj«.
 
Rok za predložitev ponudb je 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno na pošti najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.
 
 
4.      Sklenitev pogodbe
V skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja o ceni, s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredno prodajna pogodba.
 
 
Celotno kupnino bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Prodajalec bo izročil premičnino kupcu v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je premičnino dolžan prevzeti najkasneje v treh delovnih dneh od plačila kupnine.
 
Izbrani kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz premičnine z lokacije, kjer se nahaja.
 
 
Jurovski Dol, 04.04.2017
Zadeva: 479-1/2017-2

 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                       Peter Škrlec
                                                                                                           Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti:
-          spletna stran občine: www.obcinajurij.si
 
Vložiti:
-          v zadevo.
 

 
 
 
 
Objavljeno: 04.04.2017
Datum izteka 15 - dnevnega roka: 19.04.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VABILO KONJENIKOM IN LASTNIKOM KONJ

Spoštovani konjeniki in lastniki konj!

Na god Sv. Jurija, ki ga v naši občini obeležujemo na Jurjevo nedeljo, poteka v številnih krajih blagoslov konj in konjenikov. Tudi v našem kraju je blagoslov konj že tradicija, ki jo želimo ohraniti tudi v prihodnje.

Zato bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v sodelovanju s konjeniki Konjeniškega društva Podivjani žrebci organizirala blagoslov konj na Jurjevo nedeljo, 23. aprila 2017, po slavnostni drugi maši na zato predvidenem prireditvenem prostoru v središču Jurovskega Dola.

Začetek zbiranja konjenikov bo ob 10.00 uri pri novem pokopališču v Jurovskem Dolu, od koder bo po končani slavnostni maši krenila organizirana povorka konj do mesta prireditve, kjer bo sledil blagoslov konj in konjenikov.

Konjenike, ki se bodo prireditve udeležili prosimo, da svojo udeležbo potrdijo na priloženem prijavnem obrazcu najkasneje do četrtka, 20.04.2017 na: e-naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali obrazec pošljejo oz. oddajo na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Na dan prireditve bo popolna zapora regionalne ceste R3 št. 749: odsek 4109 Jurovski Dol – Lenart – v naselju Jurovski Dol od 9.00 do 14.00 ure. Avtomobilom s konjskimi prikolicami in konjskim vpregam priporočamo obvoz po označenih poteh.

 
Za dodatne informacije kontaktirajte: 031 847 757 (Benjamin Črnčec).

Prijazno vabljeni!
 
                                                                  Občina Sv. Jurij v Slov. goricah,           
                                                                  Peter Škrlec, župan
                                                                  in
                                                                  Konjeniško društvo Podivjani žrebci
 
IMG 1134
 
 
 JAKOBLENARTPARTINJEVELKA ANAZBORNO MESTO
 

Vreme

bannervolitveobcina2014

NVZCOS

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih