Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBČINSKI SVET ZASEDAL NA 26. REDNI SEJI

Občinske svetnice in svetniki so po poletnih počitnicah, v četrtek 06.09.2018, zasedali na 26. redni seji, na kateri so se seznanili s poročilom o šestmesečnem izvrševanju proračuna občine in sprejeli odlok o drugem rebalansu proračuna.
 
Zaradi potrebnih sprememb in dopolnitev je bila druga obravnava Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah umaknjena z dnevnega reda.

V nadaljevanju sta Zlatko Glinšek, direktor Almaje d.o.o. in Milan Železnik iz Evropskega pravnega centra občinskemu svetu predstavila predlog Odloka o pokopališkem redu, ki prinaša nekaj novosti in predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Po predstavitvi vsebine so svetniki sprejeli oba odloka v prvi obravnavi. Na podlagi sprejetih odlokov bo občina lahko izvedla javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne službe.

Občinski svet je sprejel tudi sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah, parc. št. 355/2, k.o. 527 Zg. Gasteraj. Zemljišče predstavlja del občinske ceste JP 703432 (Zg. Gasteraj – Jurjevski Dol 2). Na navedeni parcelni številki se bo po ureditvi statusa grajenega javnega dobra vpisala služnostna pravica za potrebe izgradnje zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda v korist podjetja Elektro Maribor d.d., ki bo dela izvajalo.
 
Zapisala: Anja Majcenič
 
DSCN8132DSCN8134DSCN8135

90 LET LEKEŽIČ MARIJE IZ ŽITENC

V soboto, 01.09.2018 je svoj 90. rojstni dan praznovala Lekežič Marija iz Žitenc.  Marija, rojena Bauman, je odraščala skupaj s štirimi brati in sestro.

V zakonu z možem Martinom sta se jima rodila dva sinova, Slavek in Milan.
Poleg dela na kmetiji je skrbela tudi za dve rejenki, Mojco in Vesno.

Po smrti moža jesen življenja preživlja na domačiji skupaj s sinom Slavekom, pogosto pa jo obiščejo tudi sin Milan, rejenki ter sedem vnukov in šest pravnukov.

Ob častitljivem dogodku jo je obiskal župan Peter Škrlec in ji ob izročitvi simboličnega darila čestital ter zaželel še mnogo zdravih in zadovoljnih let.

Marija2Marija3

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih