Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

KAKO RAVNATI OB NEVIHTAH IN ODHODU NA DOPUST, DA BO KOMUNIKACIJSKA OPREMA OSTALA NEPOŠKODOVANA

Bodite hitrejši od strele. Še pred nevihto in ob odhodu na dopust iz omrežja izklopite elektronske naprave.

V poletnih toplih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z udari strel, ki lahko poškodujejo naprave, ki so priključene na električno napetost. Da bi se v čim večji meri izognili poškodbam komunikacijskih naprav, ob nevihtah ali pred odhodom na dopust iz električnega in komunikacijskega omrežja izklopite vse komunikacijske naprave, kot so modem, računalnik, televizor … Na ta način lahko sami preprečimo marsikatero okvaro naprave, predvsem pa slabo voljo, če zaradi okvare ne bi mogli spremljati priljubljene TV-oddaje, nemoteno dostopati do interneta ali uporabljati fiksne telefonije.

Uporabniki Telekoma Slovenije pa se lahko naročijo tudi na SMS-obvestila o napovedanih nevihtah za območje Slovenije. Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo NEVIHTA in svoje uporabniško ime za fiksne storitve na številko 051 242 242 (primer sporočila SMS: NEVIHTA novakj).
 
4941 001
 
 
Nataša Osolnik
Odnosi z javnostmi
Tel: 01 472 2155
www.telekom.si
Telekom Slovenije
 

OBČINSKI SVET ZASEDAL NA 25. REDNI SEJI

Občinske svetnice in svetniki so na zadnji dan v mesecu maju 2018 zasedali na 25. redni seji, na kateri so sprejeli sklep o soglasju k imenovanju kandidata Jožeta Krambergerja, dr. med. spec. za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, za mandat 4 let, in sicer za polovični delovni čas (20 ur tedensko). Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je namreč skupaj z Občino Lenart in Občino Sv. Trojica v Slov. goricah soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart.
 
V nadaljevanju sta župan Peter Škrlec in direktorica podjetja ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Marinka Konečnik Kunst, občinskemu svetu predstavila predlog Osnutka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Občinski prostorski načrt je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. V strateškem delu OPN so za celotno območje občine določena izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, zasnova prostorskega razvoja občine, gospodarske javne strukture, okvirna območja naselij in podobno. Izvedbeni del OPN pa je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov na območjih, za katera ni potrebna izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Po predstavitvi vsebine OPN, so svetniki sprejeli Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v prvi obravnavi.
 
Občinski svet je na svoji 25. redni seji sprejel tudi sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah, parc. št. 622/1, 622/3, 622/4 in 622/5, vse k.o. 511 Žitence. Zemljišča predstavljajo del kategorizirane občinske ceste LC 203 071 in nekategorizirane ceste v k.o. Žitence. Na navedenih parcelnih številkah, se bo po ureditvi statusa grajenega javnega dobra vpisala služnostna pravica za potrebe izgradnje zemeljskega srednjenapetostnega in nizkonapetostnega kablovoda ter optičnega kablovoda, v skladu s trasnim načrtom, v korist podjetja Elektro Maribor d.d., ki bo dela izvajalo.
 
DSCN7936DSCN7938DSCN7943
 

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih