Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

PROSLAVA OB 11. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

V času okrog Jurjevega se za nas, Jurovčane,  začnejo najlepši dnevi, saj je bilo Jurjevo žegnanje za vse domačine in njihove sorodnike iz sosednjih krajev vselej poseben praznik, ki je po dolgi zimi znova dal možnost za nova prijateljska srečanja, sklepanje novih poslovnih kupčij,  mnogokrat pa je bilo prav jurjevo žegnanje vzrok, da  je preskočila  prenekatera srčna  iskrica. Iz  srečanj ob jurjevem žegnanju so zrasli Jurjevi dnevi.  In v okviru letošnjih Jurjevih dni smo v petek, 21. 4. 2017, 2 dni pred praznikom Svetega Jurija, praznovali že  11. občinski praznik občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. 
 
Z  nami so naš občinski praznik obeležili tudi naslednji gostje: poslanec DZ Republike Slovenije, Franc Breznik, župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger, župan Občine Sv. Trojica v Slov. goricah, Darko Fras, podžupan Občine Pesnica, Roman Rihter, direktorica občinske uprave Občine Benedikt, Andreja Lorber, direktorica občinske uprave Občine Kungota, Simona Bauman, načelnik Upravne enote Lenart, Jožef Kraner, ravnatelj OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Stanislav Senekovič, župnik in dekan Janko Görgner, naš rojak duhovnik Sebastijan Valentan in  Darko Škerget, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Lenart.
 
V  slovesno praznovanje nas je s slovensko himno popeljala Barbara Izlakar, solistka Ženskega pevskega zbora Glasbene matice Maribor.
 
Na začetku prireditve je vse goste in domačine pozdravil in nagovoril župan občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Peter Škrlec.  V svojem slavnostnem  nagovoru je predstavil izpeljane projekte lanskega in preteklih let, razkril nove cilje in načrte za leto, ki prihaja ter  nas  popeljal po poteh in stranpoteh našega zelenega raja.

S prazničnim kulturnim programom so letošnji Jurijev večer obogatili učenci recitatorskega krožka OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol z mentorico Matejo Nudl, ki so za ta večer pripravili recital pesmi V mladih brezah tiha pomlad in Svet nastaja iz dotika, pevci mladinskega pevskega zbora OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol z zborovodkinjo Metko Caf, v praznično  sozvočje sta nas z igranjem na violino in pianino popeljali Katarina Kulovec  in Gabrijela Grabušnik, z domoljubnima skladbama je praznični večer obogatil Jurovski oktet, za vrhunec prazničnega večera pa je s skrbnim izborom pesmi in ubranim petjem poskrbela Glasbena družina Kolarič.
 
Med prireditvijo so bila podeljena tudi priznanja Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Priznanja so prejeli Franc Šnajder za dolgoletno predanosti ljubiteljskemu kulturnemu ustvarjanju, Ivanka Božičnik za dolgoleten trud za urejeno vaško in občinsko središče,  Elica Sagadin za opravljanje humanitarnega dela v okviru Občinske organizacije RK Sv. Jurij, Jožef Belna za dolgoletno požrtvovalno delo v gasilstvu in pomoč  ljudem v stiski. Jurijev srebrnik je prejel Franc Lorber za dolgoletno predanost gasilstvu in nesebično pomoč ljudem v stiski, najvišje priznanje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah,  Jurijev zlatnik, pa je ob 70. letnici svojega delovanja prejela Lovska družina Sveti Jurij za dolgoletno uspešno varovanje našega naravnega bogastva in uspešno povezovalno delo v kraju.

Osrednje praznovanje občinskega smo zaključili z željo, da bi nam življenje kljub vsakodnevni naglici omogočalo čim več skupaj preživetih trenutkov z vsemi, ki nam vedrijo naše potovanje skozi čas.
 
 
Zapisala: Vida Ornik 
 
121314151617181920212223243233343537383940
 
Prejemniki priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so na letošnji osrednji slovestnosti so bili:
 
1. Franc Šnajder iz Zg. Gasteraja
Franc Šnajder je član Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol od leta 1996. Ves ta čas je plesalec v Folklorni skupini Jurovčan. Izhaja iz trdne  gasterajske družine, kjer se je pri opravljanju kmečkih del velikokrat pelo in po delu tudi zavrtelo v ritmu harmonike. Franc je tako veliko pripomogel, da je Folklorna skupina Jurovčan uspela proučiti, zapisati in poustvariti več običajev, ki so se odvijali tudi na njihovi kmetiji in jih uspešno postaviti na oder.

Plesal je v folklorni skupini, ki je bila leta 2005 izbrana na državnem srečanju folklornih skupin, z odrsko postavitvijo »Poletne« in leta 2015 z odrsko postavijo »Jaz bi lušten bija, če bi mel štrument«, za nastop na mednarodnem folklornem festivalu in državnem srečanju odraslih folklornih skupin »Le plesat me pelji«  v Beltincih.  Prav tako je plesal v folklorni skupini tudi v letih 2012 in 2014, ko ji je bila dodeljena državna kakovostna raven.

Franci Šnajder je v 21. letih svojega ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja s folklorno skupino nastopal na številnih prireditvah v domačem kraju ter na številnih uspešnih gostovanjih v Sloveniji in tujini.

V vseh teh letih je pripomogel k ohranjanju slovenskih plesov, pesmi in običajev, k  poustvarjanju in ohranjanju slovenske kulture in s tem tudi promocije Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Leta 2013 mu je bila podeljena zlata Maroltova značka za nad 15 let udejstvovanja v ljubiteljski folklorni dejavnosti. Zaradi dolgoletne predanosti ljubiteljskemu kulturnemu ustvarjanju danes prejema priznanje Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah.
25

 
2. Ivanka Božičnik iz Jurovskega Dola
Ivanka Božičnik se je v Jurovski Dol priselila leta 1970  kot gospodinja v župnišče. Vse od svojega prihoda v Sveti Jurij  je skrbela za urejeno okolico v centru  takratne krajevne skupnosti in sedanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, saj je sam center kraja vselej krasilo urejeno cvetje na oknih župnijske stavbe in seveda na vrtu z okolico.
 
Prav tako je gospa Ivanka več desetletij zavzeto skrbela za naš kulturni spomenik,  za župnijsko cerkev Svetega Jurija s  čiščenjem in krašenjem. To slednje z velikim veseljem počne še danes kljub številnim križem na ramah, saj bo to poletje praznovala lep jubilej, osemdeset let življenja. Kljub svojim letom gospa Ivanka še vedno zavzeto  skrbi za svoj vrt, na katerem je  posadila kar 100 tulipanov, ne manjka pa seveda tudi drugega cvetja, ki s svojim izgledom kar kliče vsako pozorno oko, da se ustavi na njem. 
 
Seveda ne smemo pozabiti,  da se je Ivanka Božičnik ukvarjala tudi z domačim poučevanjem kuhanja in peke peciva mlajših deklet, bodočih gospodinj na naših kmetijah. Marsikatera od  mlajših gospodinj se lahko pohvali, da po receptu gospe Ivanke speče kakšno posebno domačo dobroto.
 
Za dolgoleten trud za urejeno vaško in občinsko središče se ji danes zahvaljujemo in ji poklanjamo priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
26

3. Elica Sagadin iz Sp. Gasteraja
Elica Sagadin je postala članica Občinske organizacije RK Sv. Jurij leta 2004. V letu 2008 je bila izvoljena za blagajničarko omenjene organizacije. Kot članica   organizacije Rdečega Križa  Sv. Jurij je  s svojim delom pripomogla k  razvoju humanitarnosti in dobrodelnosti na področju naše občine.
 
Z izrednim posluhom do ostarelih in bolnih občanov je bila pobudnica za obiske starejših in bolnih na domu ob Jurjevih dnevih. Elica Sagadin redno sodeluje z vsemi člani društva in območno organizacijo RK Lenart ter z ostalimi društvi v kraju.  Je stalna pomoč pri raznašanju prehrambenih paketov, z njenim socialnim čutom pa sodeluje tudi pri organiziranju pomoči socialno ogroženim otrokom v šoli in vrtcu. Njeno udejstvovanje v organizaciji rdečega križa posega tudi na področje meritev holesterola, sladkorja in krvnega tlaka.
Zaradi zavedanja, da je humanitarno delo plemenito delo, ki ga zmore opravljati le tisti, ki sočloveka v stiski ne gleda le z očmi, ampak  tudi s srcem, Elica Sagadin danes prejema priznanje  Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
27
 
4.  Jožef Belna iz Jurovskega Dola
Jožef Belna je vstopil v gasilske vrste leta 1980. S svojim prostovoljnim angažiranjem na področju, za katerega je zadolžen,  je vselej pripomogel,  da PGD Sv. Jurij v Slov. goricah brezhibno deluje.  Jožef je takoj  po vstopu med gasilske vrste opravil tečaj za izprašanega gasilca ter nato še tečaj za vodjo enote- nižjega gasilskega častnika. Veliko let je bil mentor tekmovalni ekipi članov PGD Sv. Jurij v Slov. goricah,  mentorstvo pa je nudil tudi mlajšim generacijam gasilk in gasilcev. Pridobljeno znanje v gasilstvu ga je pripeljalo tudi do izpita za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin. V vseh teh letih je deloval tudi v upravnem odboru društva, saj je opravljal naloge podpoveljnika. Od leta 2013 je član nadzornega odbora prostovoljnega gasilskega društva Sveti Jurij. 
 
Jožef Belna je za svoje humanitarno delo v gasilstvu prejel značke za dolgoletno službovanje v gasilski organizaciji, in sicer za 10, 20 in 30 let ter priznanji Gasilske zveze II. in I. stopnje.
 
Za dolgoletno požrtvovalno delo v gasilstvu in pomoči  ljudem v stiski, ki jih je prizadela nesreča, danes prejema priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 28
 
Jurijev srebrnik je prejel Franc Lorber iz Jurovskega Dola
 
Franc Lorber se je gasilcem pridružil  leta  1972,  ko je postal član PGD Pobrežje. Potem, ko ga je službena pot v prvi polovici osemdesetih let pripeljala v Jurovski Dol,  pa je postal član PGD Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Kot mlad, zagnan gasilec, zmeraj pripravljen pomagati, je opravil tečaj za izprašenega gasilca, nižjega gasilskega častnika ter vodjo enot- gasilskega častnika. Ob tem je opravil še specialnost za strojnika, na osnovi katere je tudi glede na svoje poklicno udejstvovanje lažje pomagal ljudem. Franc Lorber je s pomočjo gasilskega društva v času, ko vodovodno omrežje še ni bilo tako razvejano, vselej skrbel tudi za dobavo pitne vode ljudem. Ob skrbnem delu v društvu je svoje znanje z veseljem prenašal tudi na mlajše rodove gasilcev in gasilk. Tako se je z ekipo pionirjev uvrstil na mladinsko državno gasilsko tekmovanje, ki je bilo takrat izvedeno v Kočevju. V vsem  svojem gasilskem obdobju je deloval v upravnem odboru društva, kjer so mu bile zaupne različne naloge. Po vročitvi priznanja za gasilskega veterana je Franc Lorber še naprej aktivno deloval kot mentor in tekmovalec v ekipi starejših gasilcev in gasilk.
 
Franc Lorber je prejemnik značk za dolgoletno službovanje v gasilski organizaciji za 10, 20, 30, 40 in 50 let ter priznanja gasilske zveze II. In I. stopnje, prejel pa je tudi plaketo gasilskega veterana.

Seveda ne smemo pozabiti, da je Franc Lorber tudi aktiven član društva upokojencev Sveti Jurij v Slovenskih goricah, kjer je bil član upravnega odbora društva v letih 2010 do 2014, od leta 2014 pa je poverjenik tega društva.
 
Za njegovo predanost gasilstvu in nesebično pomoči ljudem v stiski danes prejema Jurijev srebrnik. 
 29
 
 
Najvišje priznanje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurijev zlatnik, je prejela LOVSKA DRUŽINA SV. JURIJ JUROVSKI DOL
 
Leta 1945 je Okrajna lovska zveza ustanovila lovsko društvo na območju Občine Lenart, kar predstavlja predhodnico današnje LD Sveti Jurij, ki se je nato leta 1946 odcepila in se samostojno organizirala kot LD Jurovski Dol, ki danes šteje 38 članov.
 
Lovska družina Sveti Jurij vseh svojih 70 let delovanja skrbi za očuvanje naravnega bogastva, za ohranitev prostoživečih živali, za ustrezen strokovni kader, za društveno dejavnost in za dobre odnose med uporabniki prostora, v katerem člani opravljajo svoje aktivnosti.   Lovski dom so člani  LD Sveti Jurij   zgradili s svojim delom, sami ga redno  vzdržujejo in  je na razpolago vsem društvom v občini in tudi posameznikom - občanom.       
       
 Lovci Lovske družine Sveti Jurij s svojim strokovnim delom skrbijo, da na naših poljih in v gozdovih ne prihaja do večjih škod, ki bi jih povzročala divjad. Seveda pa skrbijo tudi, da ne bi prišlo do prevelike številčnosti drugih vrst divjadi, kar bi lahko pripeljalo do razvoja kužnih in drugih bolezni, nevarnih za živali in ljudi. Predvsem pa si člani lovske družine Sveti Jurij prizadevajo, da bi v svoje vrste privabili več mladih, ki bi  uspešno nadaljevali s 70 letno tradicijo.
Lovska zveza Maribor je Lovsko družino Sv. Jurij ob 60 letnici delovanja odlikovala s plaketo LZ Maribor. Lovska družina Sveti Jurij pa je kar dvakrat zapored prejela priznanje »zlato Vidro« za najlepše urejen lovski dom na območju LZ Maribor. Člani LD so prejemniki najvišjih priznanj in odlikovanj od LZ Slovenije za njihovo aktivno delovanje v lovstvu.
 
Za dolgoletno uspešno varovanje našega naravnega bogastva in uspešno povezovalno delo v kraju Lovska družina danes prejema Jurijev zlatnik.
3031

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.
 
321322

JURJEVA NEDELJA 2017

Jurjeva nedelja je bila letos v nedeljo, 23.04.2017, ko je Slovensko goriški pihalni orkester MOL iz Lenarta z budnico oznanil praznovanje občinskega praznika in farnega žegnanja. Trg je bil živahen in poln od jutra, saj so ga zapolnili številni ponudniki raznih izdelkov domače in umetnostne obrti, s svojimi proizvodi pa so se predstavljali tudi člani in članice domačega Društva vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah in Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Po opravljeni slovesni drugi sveti maši, se je dogajanje preselilo na bližnji travnik, kjer je potekala povorka konj. Slednja ne manjka na Jurjevo nedeljo, saj je Sveti Jurij zavetnik kraja in konj, največkrat upodobljen kot vitez na konju, pogosto z zmajem, zato prihod konj vsako leto dela Jurjevo nedeljo v Jurovskem Dolu prepoznavno in zanimivo. Letos se je na povorki zbralo okrog 65 konj, ki so ob Globovnici prihajali na prireditveni prostor s privezi. Na čelu povorke je v kraj prijezdil Tilen Vuzem, ki je predstavljal zelenega Jurija, za njim so sledili zastavonoše in ostali konji. Konje in njihove lastnike ter jezdece sta blagoslovila farni župnik Janko Goegner in domačin Sebastijan Valentan, vse zbrane pa je nagovoril tudi župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec.
 
Za uspešno izvedeno prireditev se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri organizaciji prireditve, predvsem pa Benjaminu Črnčecu in ostalim članom Konjeniškega kluba Podivjani žrebci.
 
V nadaljevanju pa naj o Jurjevi nedelji spregovorijo še fotografije Maksimiljana Krautiča.
 
Exp-3k-6739Exp-3k-6743Exp-3k-6747Exp-3k-6775Exp-3k-6903-2Exp-3k-6904Exp-3k-690918056144 1420958891299376 3428169740539194665 o18056181 1420982637963668 3593218912731805803 o18056259 1420958994632699 704201774758380579 o18056444 1420955137966418 2342260262678544562 o18076551 1420955471299718 8102694879787424355 o18076857 10210938996383634 1409965123110883539 o18077032 1420958234632775 3112383006313283139 o18077135 10210938998263681 8572517863018281947 o18077289 1420957474632851 2625711604254684535 o18077350 10210938990903497 3411461738035195000 o18121354 1420955157966416 4658322986544451534 o18121799 10210938994983599 2365878261365062487 o
 
 
 
 

PRED SEZONSKO GRIPO POSKRBIMO ZA ZAŠČITO

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo. Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležimo največje število obolelih.  Gripi se vsako jesen in zimo pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.

Preprečevanje gripe
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:
•    poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno prehrano in dovolj gibanja  ter se izogibamo natrpanim prostorom;
•    cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli;
•    če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje:  temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.

Komu je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli težek potek bolezni.
Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:
•    starejšim od 65 let,
•    kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
•    osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo,
•    majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,
•    nosečnicam in njihovim družinskim članom,
•    zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
•    drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.
Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Precepljenost proti gripi se zmanjšuje
V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000 oseb, kar je precej manj kot pred približno 10-imi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

Zaskrbljujoč je trend precepljenosti, saj se število cepljenih vsako leto zniža. Prav tako se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.  

Kje se izvaja cepljenje?
Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji.  
V Pomurju  se cepljenje izvaja  v ambulanti  NIJZ OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b (pri železniški postaji). Naročanje ni potrebno.
Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.
Vir: http://www.nijz.si/sl/pred-sezonsko-gripo-poskrbimo-za-zascito-0

preprecevanje gripe

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih