Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

MARTINOVANJE V JUROVSKEM DOLU

V nedeljo, 15. 11. 2015 se je na trgu v Jurovskem Dolu, letos, že tradicionalno odvijalo Martinovanje. Po kratkem nagovoru župana, Petra Škrleca in predsednika Društva vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah, Ivana Toplaka, je sledil kulturni program, ki so ga pripravili člani društva KD Ivan Cankar.

Za hrano so poskrbele članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij, za pijačo pa domači vinogradniki.


Z dobro kapljico in hrano ter prijetnim vzdušjem je prireditev trajala vse do večernih ur.

 

IMG 3821IMG 3824IMG 3827IMG 3833IMG 3847IMG 3871IMG 3881IMG 3883IMG 3900IMG 3919IMG 8871

9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Na novembrski seji občinskega sveta (9. zapovrstjo v tem mandatu), ki je bila v četrtek, 19.11.2015 je članicam in članom občinskega bil predstavljen proračun za naslednje leto. Višina predlaganega proračuna za leto 2016 je 1.997.016 EUR na prihodkovni strani in 1.961.458 EUR na odhodkovni strani. V primerjavi s sedaj veljavnim proračunom za leto 2015, je proračun za leto 2016 nižji za 4%. Zaključek finančne perspektive v okvirju kohezijske politike 2007-2013 se odraža v precej nižjem deležu investicijskih odhodkov občinskega proračuna. Glavnina vseh investicij v proračunu za leto 2016 predstavljajo vlaganja v občinsko cestno infrastrukturo. Po županovi predstavitvi predloga proračuna, so o predlogu razpravljali člani občinskega sveta, ki so v nadaljevanju sprejeli Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016 v prvi obravnavi in nato še sklep, da se o predlogu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016 opravi javna razprava.

Občinski svet je soglašal s predlaganimi spremembami in v drugih obravnavah potrdil Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Oba sprejeta odloka predstavljata osnovno za izbiro koncesionarja za ravnanje z odpadki (zbiranje komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov). Izbiro koncesionarja bodo v začetku naslednjega leta izvedle skupaj vse občine, ki spadajo v območje Upravne enote Lenart.

Članice in člani Občinskega sveta so sprejeli sklep, s katerim so potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev športnega igrišča pri šoli, ki je bil pripravljen s strani občinske uprave. Projekt je občina že prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018. Z izvedbo projekta načrtujemo preplastitev športnega igrišča pri šoli s športnikom veliko prijaznejšo športno podlago, vključno s tekaško stezo.

Na željo članic in članov Občinskega sveta pa sta na seji svoji ponudbi za izdelavo zbornika oz. kronike občine, predstavila predstavnika podjetij Bioenergija d.o.o. in Pika, Zmagoslav Šalamun s.p. Občinski svet je bil soglasnega mnenja, da se po desetih letih delovanja občine izdela zbornik, ki bo orisal zgodovino in sedanjost našega kraja.  

DSCN5545DSCN5546DSCN5547DSCN5550DSCN5554DSCN5556

 

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih