Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

ŠPORT ŠPAS 2016 v Jurovskem Dolu

V petek, 20. maja 2016,  je v Jurovskem Dolu v športnem parku in okolici potekala  športna prireditev  Šport špas – 9. dan druženja in gibanja vseh generacij.  V kraju je prireditev potekala šestič zapored v organizaciji  OŠ in VVZ J. Hudalesa Jurovski Dol. Sodelovala so društva in organizacije iz domačega kraja in okolice, občina Sv. Jurij v Slov. goricah, društvo SVIT, ZD Lenart.  Moto prireditve je bil: »ZDRAVI ODNOSI – ZDRAVA PREHRANA – ZDRAVO OKOLJE«.

Ob 14.30 uri so se udeleženci prireditve zbrali v športnem parku v Jurovskem Dolu. Prijave na prireditev so vestno zbirale članice turističnega podmladka  šole pod vodstvom  Milene Kokol. Prireditev je otvorila in vodila ga. Janja Roškarič. Vse udeležence je nagovoril župan občine Sv. Jurij  Peter Škrlec in ravnatelj OŠ J. Hudalesa Stanislav Senekovič. V svojem nagovoru sta poudarila pomen gibanja, zdrave prehrane in pomen vzpostavljanja medčloveških odnosov, sodelovanja in druženja različnih generacij. V kulturnem programu so sodelovale članice športno-gimnastične sekcije na šoli. Skupno ogrevanje vseh prisotnih je vodil Tadej Verbošt. Poleg druženja smo s pomočjo domačih društev in organizacij izvedli pestro izbiro dejavnosti, se razgibali, izvedli orientacijske  pohode, se sprehodili po naši lepi pokrajini, poklepetali…

Podelili smo priznanja in nagrade najmlajši udeleženki, najstarejšemu udeležencu in najštevilčnejši družini. Diplome je prispeval organizator vseslovenske akcije Šport špas MEDIA ŠPORT. Praktična darila so kot donatorji prispevali: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Cvetličarstvo Biserka Kramberger in sponzorji. Diplomo in darilo za najmlajšo  udeleženko  je prejela Klara Cmager stara šele dva meseca. Najstarejši udeleženec prireditve je bil Oto Škrlec, star 73 let. Najštevilčnejša družina je bila družina Senekovič iz Partinja, 7 članov.

Vsi udeleženci so ob odhodu prejeli spominček, ki so jih izdelale vzgojiteljic našega vrtca. Naše veselo druženje, ki smo ga izpeljali  kljub nagajivemu vremenu, smo zaključili ob 18.30. Prireditev je obiskalo preko 280 udeležencev in tako dokazali, da še vedno velja pregovor: »SKUPAJ ZNAMO IN ZMOREMO!«

Hvala vsem, ki so na kakršenkoli način prispevali, da je šesta prireditev Šport  špas  uspela. 
                                                                                      


                                                                          Koordinatorica  projekta: 
                                                                          Cvetka Škrlec

 

013-IMG 7861017-IMG 7873025-IMG 7891040-IMG 7926048-IMG 7944062-IMG 7985063-IMG 7986067-IMG 7997078-IMG 8030085-IMG 8052088-IMG 8076102-IMG 8118111-IMG 8137116-IMG 8153123-IMG 3334128-IMG 3348129-IMG 3349130-IMG 3350136-IMG 3367139-IMG 3371142-IMG 3380147-IMG 3406152-IMG 3418155-IMG 3430168-IMG 3478177-IMG 3517

 

 

JAVNA RAZGRNITEV STROKOVNIH PODLAG ZA RAZGLASITEV KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA ZA OBČINO SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah je pred časom pristopila k izdelavi strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. V mesecu maju smo tako s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor prejeli izdelane Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Omenjene strokovne podlage so osnova za sprejem odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena. 

Župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je 25.05.2016 objavil javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi strokovnih podlag in osnutka Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.

Namen razglasitve kulturnih spomenikov je ohranjanje kulturnih, zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih, etnoloških in umetnostno-zgodovinskih vrednot ter zagotovitev njihovega nadaljnjega obstoja.

Občani in ostali zainteresirani lahko v strokovne podlage vpogledajo med 27.05.2016 in 27.06.2016 na spletni strani občine in v prostorih Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v času uradnih ur, in sicer:
- v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure,
- v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
- v petek od 8. do 13. ure.

Prav tako se lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe in predlogi na razgrnjene strokovne podlage, ki jih posredujete Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 

V sredo, 22.06.2016 ob 16.00 uri

bo v dvorani Kulturnega doma Jurovski Dol potekala

JAVNA OBRAVNAVA,

na kateri bodo strokovne podlage dodatno obrazložene s strani predstavnika
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

Na javno obravnavo so vabljeni občani in ostali zainteresirani. Lastniki nepremičnin, za katere razgrnjene strokovne podlage predvidevajo, da bodo razglašene kot kulturni spomenik, pa bodo na javno obravnavo posebej pisno povabljeni. 

Jurovski Dol, 27.05.2016
Zadeva: 622-1/2012-5

                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                              Peter Škrlec
                                                                              Župan

 pdfStrokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah.pdf

docxOsnutek Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah

 

 

 

 

 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih