Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je po poletnih mesecih, v četrtek 08.09.2016 zasedal na 13. redni seji, na kateri je bil seznanjen s polletno realizacijo proračuna občine v letu 2016. Prihodki so bili na dan 30.06.2016 realizirani 43% oz. v višini 855.372 EUR glede na veljaven proračun, odhodki pa v višini 667.895 EUR, kar pomeni 31% realizacijo. Po besedah župana Petra Škrleca je polletna realizacija pričakovana, nižje realizirani odhodki pa predstavljajo predvsem na investicijske odhodke (6% realizacija). Z določenimi investicijami je namreč občina v mesecu maju in juniju že pričela, plačilo za slednje pa do presečnega datuma 30.06.2016, še ni zapadlo.

Članici in člani Občinskega sveta so sprejeli rebalans proračuna občine, saj je bilo v proračunu potrebno zagotoviti finančna sredstva za novega proračunskega uporabnika, to je Občinsko volilno komisijo. V nedeljo, 18.09.2016 bodo namreč v 4. volilni enoti (naselje Žitence) potekale nadomestna lokalne volitve za člana Občinskega sveta. Za namen izvedbe nadomestnih volitev je Občinski svet sprejel tudi Sklep o višini nadomestila članom Občinske volilne komisije. V preostalem so se s sprejetim rebalansom tako na odhodkovni kot prihodkovni strani prihodki in odhodki uskladili glede na dosedanjo realizacijo.

Občinski svet je prav tako soglašal s spremembo vsebine pečata OŠ Jožeta Hudalesa in sprejel predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Podal pa je tudi soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2016/2017. S septembrom so v vrtcu oblikovani trije oddelki vrtca. Ravnatelj Stanislav Senekovič je povedal, da so trenutno oddelki polni in napovedal, da bo potreba po odprtju četrtega polovičnega oddelka, glede na trenuten vpis otrok, nastala z mesecem februarjem naslednje leto.

Občinski svet pa je soglašal tudi s strani Centra za socialno delo Lenart predlagano ceno socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki se s 01.08.2016 znižuje in znaša 15,48 EUR. Po socialno varstveni storitvi »pomoč družini na domu«, ki nadomešča institucionalne oblike varstva, se je namreč pokazalo večje povpraševanje, zato se je povečal tudi obseg storitve, namesto 3,5 oskrbovalk, jo sedaj izvajajo 4 oskrbovalke.

DSCN6646DSCN6649DSCN6647

 

Potopisno predavanje - Nova Zelandija

KD Ivan Cankar Jurovski Dol vabi na potopisno predavanje Aleksandre Verbošt,
ki bo skozi besedo, sliko in film predstavila svojo nekajmesečno izkušnjo na Novi Zelandiji.

Aleksandra je profesorica zgodovine in sociologije in bodoča inkluzivna pedagoginja.
V svoje zaključno magistrsko delo je vključila tudi Novo Zelandijo in na tak način združila prijetno s koristnim.
Izkušnjo, povezano z delom, potovanji in raziskovanjem opisuje kot nepozabno.

Potopis se bo odvijal v kulturnem domu v Jurovskem Dolu v nedeljo,
 11. septembra 2016, ob 16. uri.

VLJUDNO VABLJENI!
Vstopnine ni!

pdfVabilo PDF

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih