Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

V četrtek, 23.10.2014 ob 17. uri se je v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na povabilo dosedanjega in obenem novoizvoljenega župana Peter Škrleca, zbralo vseh devet novoizvoljenih članic in članov Občinskega sveta z namenom konstituiranja novega Občinskega sveta, ki bo deloval v naslednjem mandatnem obdobju.

V skladu z zakonskimi predpisi in določbami sprejetega Poslovnika Občinskega sveta je prvo sejo vodil najstarejši novoizvoljeni član Občinskega sveta, Alojz Andrejč. Predsednica Občinske volilne komisije, Simona Bauman, je podala poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta in volitve župana, ki so bile 05.10.2014.

Na seji je bila imenovana mandatna komisija za potrditev članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana, v sestavi Miroslav Breznik, Roman Črnčec in Dušan Ribič. Mandatna komisija je po pregledu volilnega gradiva ugotovila, da nobeden izmed mandatov članov občinskega sveta ni bil sporen, zato je Občinskemu svetu predlagala, da odloči o potrditvi mandatov vseh novoizvoljenih članov občinskega sveta.

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo v letih 2014-2018 tako zasedal v naslednji sestavi:
1. Andrejč Alojz
2. Breznik Miroslav
3. Črnčec Roman
4. Kurnik Jožefa
5. Lorber Barbara
6. Nudl Gregor
7. Ribič Dušan
8. Škrlec Tanja in
9. Zorec Milan

Mandatna komisija je tudi glede volitev za župana ugotovila, da ni bilo vloženih pritožb zoper odločitve Občinske volilne komisije, občinski svet je tako sprejel ugotovitveni sklep o izvolitvi Petra Škrleca za župana Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Peter Škrlec je v nadaljevanju po določbah Poslovnika Občinskega sveta, slovesno prisegel in pozdravil prisotne. V svojem pozdravnem nagovoru se je najprej zahvalil Občinski volilni komisiji, za zakonito in korektno izpeljane volitve, sledila je zahvala vsem občankam in občanom, ki so podali svoj glas na volitvah, ne samo zanj osebno, ampak tudi za članice in člane občinskega sveta. Članicam in članom občinskega sveta je čestital ob izvolitvi in poudaril, da jih v nadaljevanju čakajo zahtevne naloge in prevzem odgovornosti. Izrazil je željo, da bi med člani občinskega sveta prevladovala enotnost in interesi v prid občanom, nad strankarskimi interesi. Dodal je, da bodo pričakovanja volivcev tudi v naslednjih štirih letih velika in zagotovo vseh ne bo mogoče udejaniti, zato je posebej pomembno, da se prioritete za prihodnost postavijo soglasno in predvsem realno.

V skladu z Odlokom o zastavi, grbu in občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je župan članicam in članom Občinskega sveta podaril svetniške znake – priponke z grbom občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Zadnja točka konstitutivne seje je zajemala imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet jo je soglasno imenoval v sestavi: Alojz Andrejč, Barbara Lorber, Gregor Nudl, Tanja Škrlec in Milan Zorec. Komisija za mandatna vprašanja do prve naslednje seje občinskega sveta, ki bo predvidoma 13.11.2014, opravi pregled članstva v občinskih organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter priprava poročila ter morebitne predloge za imenovanje novih članov.  

Ker je konstitutivna seja v večji meri slovesnega značaja, se je zaključila s skupno zdravico.

L4353-01L4353-02L4353-03L4353-04L4353-05L4353-06L4353-07L4353-08L4353-09L4353-10L4353-11L4353-12L4353-13L4353-14L4353-15L4353-16L4353-17

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih