Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

V petek, 6. februarja 2015 ob 18. uri, je bila v kulturnem domu v Jurovskem Dolu, proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v organizaciji Kulturnega društva Ivan Cankar.

V kulturnem programu so sodelovali Jurovski oktet, učenci Osnovne šole Jožeta Hudalesa, z deklamacijami,  folklorno  skupino Šleka pac, vokalno skupino, solistko na klavirju, triom  flavt ter mladinskim pevskim zborom.

Navzoče ljubiteljske kulturne ustvarjalce, goste in obiskovalce, sta  nagovorila predsednik kulturnega društva Miroslav Breznik in župan Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec.

Na prireditvi so bila podeljena priznanja kulturnega društva za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulturne  dejavnosti Vidi Ornik, Aniti Sarjaš, Andreju Gorjupu in OŠ Jožeta Hudalesa.

Po prireditvi je bila v avli Fredija Neuvirta otvoritev skupne razstave  članov likovne skupine našega društva na temo portret – avtoportret.

Razstava bo na ogled v času prireditev v kulturnem domu  do konca marca tega leta, za posameznike in skupine pa je možen ogled tudi po dogovoru.

 

Miroslav Breznik, predsednik društva

FS Šleka pacIMG 0010IMG 0017IMG 0022IMG 0025IMG 0031IMG 0035IMG 0047IMG 0100IMG 0107IMG 0119IMG 0124IMG 0132IMG 0159IMG 0164IMG 0177IMG 0195

OBČINSKI SVET JE SPREJEL CENE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA

Članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 05.02.2015 zasedali na 5. redni seji. Občinski svet je po temeljiti razpravi sprejel predlagan Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja malih čistilnih naprav do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. V nadaljevanju predstavljamo sprejete cene:

STORITEV CENA brez 9,5% DDV 
Storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda  0,3883 EUR/m3
Storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda  0,7117 EUR/m3


Mesečna omrežnina za različne dimenzije priključkov bo znašala:

OMREŽNINA - čiščenje  

PREMER VODOMERA  FAKTOR OMREŽNINE  EUR NA MESEC (brez 9,5% DDV) 
DN </= 20  1 2,5645
20  >/ = DN < 40  3 7,6935
40  >/ = DN < 50 10  25,6450
50  >/ = DN < 65 15 38,4675
65  >/ = DN < 80 30 76,9350
80  >/ = DN < 100 50 52,5645
100>/ = DN < 150 100 256,4500
150  < /= DN 200 512,9000

OMREŽNINA - odvajanje

PREMER VODOMERA   FAKTOR OMREŽNINE  EUR NA MESEC (brez 9,5% DDV)
DN </= 20  1 5,0655
20  >/ = DN < 40  3 15,1965
40  >/ = DN < 50  10 50,6550
50  >/ = DN < 65 15 75,9825
65  >/ = DN < 80 30 151,9650
80  >/ = DN < 100 50 253,2750
100>/ = DN < 150 100 506,5500
150  < /= DN 200 1.013,1000

 

STORITEV CENA z 9,5% DDV 
Ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave 70 EUR na leto
Črpanje in odvoz fekalij iz greznic 22 EUR/m3
Odvoz in prevzem blata iz malih čistilnih naprav 25 EUR/m3
Prevzem suhe gošče 25,00 EUR/ m3

Zgoraj navedene cene se bodo uporabljale od 01.02.2015, kar pomeni, da bodo uporabniki prejeli račune na podlagi novih cen v mesecu marcu.

Člani občinskega sveta so prav tako sprejeli Letni program športa za leto 2015 in Letni program kulture za leto 2015. Proračunska sredstva so za oba programa v primerjavi z lanskim letom zmanjšana za 10%. Tako bo za javnim razpisom za sofinanciranje programov športa namenjenih skupaj v višini 8.586,00 EUR proračunskih sredstev, javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov pa bo za namen kulture v letu 2015 določal 7.290,00 EUR proračunskih sredstev.

Člani občinskega sveta so še sprejeli sklep o ukinitvi javnega dobra v katastrski občini Malna, glede imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola Jožeta Hudalesa pa Občinski svet ni dosegel skupnega stališča, zato bo o predstavnikih v bližnji prihodnosti odločal ponovno.

DSCN4526DSCN4531

 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih