Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

Lovska družina Sveti Jurij

Davčna št: 14065720     Transakcijski rač. pri NKB MB:  04102-0000270229
Matična št: 5131197
Leto ustanovitve: 1946.
Skupna površina: 3069 ha,  Lovna površina: 2886 ha
Lovna divjad: -srnjad  -fazan  -zajec
Število članov: 40
Upravni odbor:
Starešina: Krivec Franc
Tajnik: Bračič Ivan
Gospodar: Senekovič Franc
Blagajnik: Bauman Branko
Gospodar lovskega doma: Korez Dušan
Strelski referent: Špindler Ivan
Kinološki referent:Holer Boris

Revirni vodje:

REVIR    VODJA
Žitence         Simonič Dejan
Sp., Sr., Zg. Gasteraj  Komperšak Jože ml.
Jurovski Dol in Varda Horvat Rudi
Partinje        Krajnc Silvo
Malna  Bauman Milan


VIDEO VSEBINA - Lovski krst Dušan

Novi člani v Lovski družini Sv. Jurij

Član LD lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in izkaže interes, povezan z divjadjo in lovstvom, ter je pripravljena ravnati v skladu s pravili in drugih aktov LD Sv. Jurij Jurovski dol.

Takšno vlogo z vsemi dokazili je v letu 2009 podal tudi FRANC SENEKOVIČ stanujoč Kremberg 4 a, Sv. Ana, poznan trgovec iz Žitenc 23, Trgovina Senekovič.

V času pripravništva je opravil lovski izpit iz praktičnega in teoretičnega dela. Praktični del izpita je opravil odlično, prav tako zadovoljivo pa tudi teoretični del.

15. maja 2010 je bila na LZ Maribor slavnostna podelitev spričeval, zaprisega Slovenskega lovca in podpis Etičnega kodeksa Slovenskega lovca. Svečanosti so se udeležili zraven slavljenca Senekovič Franca, starešina LD Franc Krivec, gospodar LD Ivan Špindler ter mentorja Anton Lenart in Simonič Dejan.

Ob priliki zaprisega in podpisa Kodeksa Slovenskega lovca, katerega sopodpisnik je bil tudi starešina LD Franc Krivec, je Franc Senekovič izkazal izredno veselje in zadovoljstvo, da je lahko postal polno-pravni član zelene bratovščine.

Vsi lovci LD Sv. Jurij mu želimo dober pogled in veliko lovskih užitkov.

Prijazen lovski pozdrav!


                                                                                                           Starešina LD:
                                                                                                           Franc Krivec

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih