Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

Lovska družina Sveti Jurij

Davčna št: 14065720     Transakcijski rač. pri NKB MB:  04102-0000270229
Matična št: 5131197
Leto ustanovitve: 1946.
Skupna površina: 3069 ha,  Lovna površina: 2886 ha
Lovna divjad: -srnjad  -fazan  -zajec
Število članov: 40
Upravni odbor:
Starešina: Krivec Franc
Tajnik: Bračič Ivan
Gospodar: Senekovič Franc
Blagajnik: Bauman Branko
Gospodar lovskega doma: Korez Dušan
Strelski referent: Špindler Ivan
Kinološki referent:Holer Boris

Revirni vodje:

REVIR    VODJA
Žitence         Simonič Dejan
Sp., Sr., Zg. Gasteraj  Komperšak Jože ml.
Jurovski Dol in Varda Horvat Rudi
Partinje        Krajnc Silvo
Malna  Bauman Milan


VIDEO VSEBINA - Lovski krst Dušan

LD Sv. Jurij bo prejela zlato priznanje LZM za urejenost lovskega doma

Poročilo o ocenitvi lovskih domov LD LZ Maribor

Lovski dom Sv. Jurij - Avtor: Andrej IvančičKomisija, ki jo je imenoval UO LZ Maribor je v jesenskem času obiskala domove naših LD. Delo je bilo precej naporno saj smo člani Komisije za delo porabili več kot 200 ur in prevozili več kot 1000 km. Toda napor se je obrestoval in z veseljem lahko potrdimo, da je bila akcija med članstvom dobro sprejeta. Toda so med njimi tudi LD, ki Komisiji niso omogočile ocenitve njihovih lovskih domov, ker njihovi predstavniki niso prišli ob dogovorjenem času v njihov lovski dom. Te LD so: Cigonca, Pesnica – Jarenina, Sv. Ana in Vitomarci. LD Ruše in Dornava – Polenšak pa imata lovski dom v rekonstrukciji, zato ocenitve nismo opravili

 

 

Ocenjevanje domov je obsegalo 5 postavk in te so bile:

- Ekološka dejavnost LD
- Urejenost lovskega doma
- Urejenost okolja lovskega doma
- Odnosi med člani in aktivnosti v LD
- Odnosi z lokalno skupnostjo

Vsako dejavnost smo ocenjevali od 1 do 5 točk. Komisija se je po opravljenem ocenjevanju sestala in pregledala ocenjevalne liste in ugotovila da so:

- 25 točk dosegle 3 LD in sicer: Podvelka, Poljčane in Sv. Jurij

- 24 točk so dosegle LD: Dobrava, Malečnik, Paloma, Šentilj in Velka

- 23 točk pa so dosegle LD: Duplek, Puščava, Jakob, Košaki, Lenart, Makole, Puščava, Rače, Radvanje in Slov. Bistrica

Ostale LD so dosegle manj točk.

UO LZM je na svoji zadnji seji sprejel sklep, da bomo LD, ki so dosegle 25, 24 in 23 točk podelili na njihovih občnih zborih zlato, srebrno in bronasto priznanje LZM za urejenost njihovih lovskih domov.

Poročilo je pripravil predsednik Komisije za stike z javnostjo pri UO LZM, pri tej akciji pa nam je nesebično pomagal strokovni tajnik LZ Maribor Andrej Ivančič.

Pripravil: Drago Vešner

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih