Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

ŽUPANOV SPREJEM ODLIČNIH UČENCEV

Kot je v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah že v navadi, je tudi letos župan Peter Škrlec priredil sprejem za učence Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki so vse razrede osnovne šole zaključili z odličnim uspehom.

Sprejema so se v četrtek, 23. junija 2016, udeležili vsi štirje odlični učenci generacije 2007-2016: Mineja Draškovič, Anja Krautič, Filip Senekovič in Gregor Sulcer. Župan je učencem čestital za njihov uspeh in jim zaželel srečo in uspehov tudi v prihodnje. Poudaril je, da se ne odlikujejo le kot odlični učenci, ampak so aktivni tudi na glasbenem in mnogih drugih obšolskih dejavnostih.

Župan se je zahvalil tudi staršem, ki so z vzpodbudo in podporo prav tako pripomogli k uspehu svojih otrok. Za odlične dosežke učencev, se je župan Peter Škrlec, zahvalil tudi ravnatelju Stanislavu Senekoviču in razredničarki Majdi Kolarič, saj so prav učitelji tisti, ki podajajo učencem znanje, jim pomagajo, da to znanje sprejmejo v čim večji meri in da razumejo pomembnost izobraževanja in znanja.

V spomin na zaključek osnovnošolskega šolanja so učenci poleg iskrenih čestitk in dobrih želja za nadaljnje življenje iz rok župana prejeli spominsko darilo. Prijetno druženje s pogostitvijo se je nadaljevalo v bližnji gostilni.

 

IMG 2454IMG 2418IMG 2459IMG 2460IMG 2463IMG 2434IMG 2428IMG 2480IMG 2484IMG 2493IMG 2498IMG 2505IMG 2511

Foto: Maksimiljan Krautič

POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKOV IN ČLANOV VOLILNIH ODBOROV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV ZA NADOMESTNE VOLITVE 2016

 

POZIV

K POSREDOVANJU PREDLOGOV
ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKOV IN ČLANOV VOLILNIH ODBOROV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV
ZA NADOMESTNE VOLITVE 2016


V skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12) Občinska volilna komisija poziva politične stranke, druge organizacije  občanov v občini in občane, do najkasneje do 02.07.2016 na sedež Občinske volilne komisije podajo predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov in njihovih namestnikov.
 
Po določbi 37. člena ZLV volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki. Volilni odbor sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki.

Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki se lahko imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.
 
Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa (npr. član občinske volilne komisije in član volilnega odbora). Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah. Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha funkcija člana v volilnem organu. Člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oz. zaupniki list kandidatov.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil Občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenem v prejšnjem odstavku. 

 


Za pravočasno prispele pisne predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov se štejejo predlogi poslani po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno: 02.07.2016, na naslov: Občinska volilna komisija, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Predlogom morajo biti predložene pisne izjave predlaganih članov za volilni odbor.

Datum: 14.06.2016
Številka: 041-1/2016-

 

                                                                   Občinska volilna komisija
                                                             Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                            Simona Bauman, univ.dipl. prav. 
                                                                           Predsednica

 

pdfJavni poziv.pdf

docxPredlog.docx

docxIzjava.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih