Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

jurjevidneviprva

panorama-jurij3

DAN OTROŠKIH SANJ

V petek, 7. 3. 2014, ob 18. uri je v kulturnem domu v Jurovskem Dolu potekal dobrodelni koncert Dan otroških sanj.

V prepolni dvorani so nastopili glasbeni in plesni ustvarjalci iz domačega kraja in iz bližnje  okolice. Pri realizaciji koncerta so sodelovali učenci in delavci šole. Organizacijo prireditve je vodil upravni odbor šolskega sklada OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol v naslednji zasedbi: ravnatelj Stanislav Senekovič, Nada Ornik,  Alenka Dominik, Mateja Konrad, Aleksandra Žnuderl, Ana Šuster Kraner, Maksimiljan Krautič, Jože Eder in Milena Kokol.  Hvala vsem za nesebično pomoč in dobrodelnost. Posebna zahvala tudi g. Jožetu Jagru za tehnično pomoč pri izvedbi prireditve. Dobrodelni koncert Dan otroških sanj so v materialni in finančni obliki podprli: Občina Sv. Jurij, Trgovina Azur, Nada Ornik, d.o.o Mc Kenzi Zlatko, prevozništvo, Cvetličarna Almaja iz Lenarta, Vrtnarstvo Biserka Kramberger, Frizerstvo Lavrenčič Tanja, trgovina Mercator, Saubermacher Slovenija, d.o.o, Gostilna Špindler, Mateja Konrad s.p., Aleksandra Žugman,  Črešnar Ivan, Senekovič Branko, Radio Center, Copy Center Lenart, Pošta Slovenije, Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij, računalništvo Dani Sajtl, ozvočitev Silvo Plemenič in Matej Divjak, Radio Slovenske gorice, promocija in fotografiranje prireditve Maksimiljan Krautič, in moderatorka prireditve Darinka Čobec. Iskrena hvala občini Sv. Jurij v Slov. goricah za pomoč pri ozvočitvi in pri ogrevanju kulturnega doma. Vsi skupaj smo stopali z roko v roki.

Hvala.  

Zapisala:Milena Kokol

1234567891011121314151617181920212223

OBČNI ZBOR LD SV. JURIJ

Prvo leto našega mandata v tej sestavi je bilo uspešno z kar nekaj novosti, tako pri vodenju lovske družine, kakor tudi pri gospodarjenju z divjadjo.

Prepričan sem, da smo v teh letih dobro gospodarili z loviščem in da zaradi lovcev oziroma puške ni iz naravnega okolja izginila nobena živalska ali rastlinska vrsta. Nasprotno, znali smo vse kar je bilo ogroženo pravočasno zaščititi, strokovno ukrepati ter v okviru naravnih možnosti tudi stanje popraviti.

Kdor ne ceni svojega dela, ne ceni tudi drugega. Zato lahko trdim, da je bilo prvo leto našega mandata v tej sestavi uspešno, z kar nekaj novostmi, tako pri vodenju lovske družine kakor tudi pri gospodarjenju z divjadjo.

Po ponovnem organiziranju revirjev smo uspeli spremeniti miselnost tistih, ki  so revirje vzeli kot svojo lastnino. Večina  se je dogovorov držala, sprejela naš način organiziranosti revirjev ter v celoti izpolnila obvezo, ki smo jo s koncesijsko pogodbo sprejeli. Dokazali smo tudi na letošnjem ocenjevanju odvzetih trofej v Lenartu, da je mogoče delati še boljše, bolj strokovno, predvsem pa še z večjim medsebojnim sodelovanjem narediti več za divjad in okolje, v katerem živimo.

Odlično sodelovanje z  Občino Sv. Jurij v Slov. goricah, na čelu z županom Petrom Škrlecem, ki nam  pri opravljanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave daje moralno, materialno in finančno podporo. Še več, občina nam je zaupala celo vlogo vodenja nekaterih aktivnosti ter za to zagotovila finančna sredstva. Takšnega sodelovanja si marsikatera lovska družina lahko samo želi ob dejstvu, da so danes lovci in lov v naši družbi v očeh posameznikov in v družbi kvazi naravovarstvenikov, nezaželena družba. Zato moramo dokazati, da smo  enakopravni sogovornik, kateremu se lahko zaupa opravljanje določenih nalog.

Hvala županu Petru Škrlecu, občinskim svetnikom in občinski upravi, kateri so  opazili našo aktivno delo ter ob občinskem prazniku  odlikovali  z Jurjevim  srebrnikom, Toneta Lenarta in s priznanjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,  Franca Krivca.

Ne rad, vendar moram v poročilu omeniti najbolj žalostni dogodek, ki se nam je zgodil v minulem letu.  Imeli smo namreč dva podtaknjena požara. Ob pravočasni intervenciji gasilcev in sosedov smo uspeli rešiti večino lovskega doma. Verjetno se vsi niti ne zavedamo, kakšna katastrofa bi lahko bila pred nami. Zato še toliko bolj s spoštovanjem čuvajmo in varujmo naše premoženje.

Ker je bilo poškodovanega nekaj stavbnega pohištva in sajast celotni lovski dom, smo s pomočjo Zavarovalnice Maribor d.d., Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in lastnimi sredstvi uspeli sanirati poškodbe, zamenjati celotno stavbno pohištvo in pleskarsko urediti zunanjost in notranjost lovskega doma.

Na kratko bom omenil  le še naslednje:

    -Kot  vsako leto smo tudi v tem letu vodili čistilno akcijo v občini ter organizirali druženje udeležence akcije pri lovskem domu  z malico.
    -Z   velikim prizadevanjem strelskega referenta Iva Bračiča smo uspešno opravili prestrel puš risanic ter nekaj strelskih treningov in bazensko  strelsko tekmo, katere organizator je bila naša LD
   -Organizirali smo srečanje z našimi kmetovalci. Ocenjujemo da je to vrstno srečanje  potrebno, saj gre za  sodelovanje z vsemi uporabniki prostora, še posebej, ko gre za osebno lastnino.
    -Omeniti moram odlično sodelovanje z vsemi društvi v občini. Posebej želim izpostaviti tradicionalno srečanje z gasilci, katero se po« špartanskih bojih« spremeni v  prijetno druženje. Odlično sodelujemo tudi z našimi upokojenci, ki koristijo naše prostore za strelske tekme.
    -Sodelovanje z OŠ je še kako velikega pomena. Z obiskom na šoli in vrtcu želimo že najmlajšim predstaviti dejavnost lovcev predvsem v smislu našega  prizadevanja za ohranitev naravnega bogastva.
    -Naš pripravnik Walthutter Dušan je z odličnim uspehom opravil lovski izpit. Sprejeli pa smo dva nova pripravnika in sicer Krajnc Silva in Korez Dušana, ki sedaj delata teoretični del lovskega izpita.
    -Za vedno smo se poslovili od naših dolgoletnih  članov Karla Toplaka in Jožeta Rotvajna. Organizirali smo tudi mašo za vse pokojne člane LD.
    -Ne smem  mimo organiziranja jesenskih lovov, ki so potekali po planu lovov. Vsi lovi so bili odlično vodeni in speljani na visokem nivoju z upoštevanjem vseh  varnostnih pravil. Zato  vodjem lovov, kinologom  in vsem udeležencem lovov priznanje in zahvala.
    -Ob koncu leta smo organizirali tako imenovani dan lovcev, kjer smo  opravili družinsko ocenjevanje trofej,      pregled opravljenega dela, ter si zaželeli uspehe tudi v tem letu.
    -Nismo  pa še uspeli postaviti prometnih znakov na občinskih cestah, kar pa ima Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v planu za letošnjo leto.

Odlično sodelujemo s pobrateno LD Predgrad, LD Mozirje, Litija. Sv. Ana in Velka. Predvsem z LD Predgrad uresničujemo dogovore iz pobratenega sporazuma sprejetega pred 35. leti. Seveda pa boginja Dijana ni vedno naklonjena tistim, ki jim je dano, da bi lahko zraven vseh  lepot narave v Poljanski dolini ukrivili tudi prst.

Ob vsem povedanem se vidi, koliko je potrebno vložiti dela, znanja predvsem pa volje. Koliko aktivnosti je potrebno  za uspešno delovanje celotne LD. Zato je najmanj, kar lahko pričakujemo vsi, ki posamezne aktivnosti vodimo, da se vsi držimo dogovorov ter se medsebojno spoštujemo.

Starešina LD

Franc Krivec

123456

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih