Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH MED VOLILNO KAMPANJO ZA PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS

V skladu z 8. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07,103/07-ZPolS-D, 105/08, 11/11, 28/11, 98/13) in 6. čl. Odloka o plakatiranju v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 30/08), župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

 

JAVNO OBJAVLJA

pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

med volilno kampanjo za predčasne volitve

v Državni zbor Republike Slovenije

 

I.

V skladu z Odlokom o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 39/14), ki bodo v nedeljo, 13.07.2014, se za potrebe volilne kampanje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:

- plakatno mesto pred stavbo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah;
- plakatno mesto pri trgovini Mercator in
- plakatno mesto pred kulturnim domom.

Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem volilne kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator volilne kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.

Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto.

II.

Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na javnem mestu, pri čemer je dolžan izvajati plakatiranje tako, da s tem ni ovirana običajna uporaba javnih površin in prometna varnost.

III.

Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator volilne kampanje pridobiti soglasje lastnika.

IV.

Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ni plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na razpolago proti plačilu.

V.

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest in drugih javnih površin, sicer jih na stroške organizatorja volilne kampanje odstrani Režijski obrat Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

 

Jurovski Dol, 09.06.2014
Zadeva: 041-4/2014-

                                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah                                                                                                 Peter Škrlec                                                                                                    Župan

 

 

pdfJAVNA_OBJAVA.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva samostojna likovna razstava Andreje Tusulin

V četrtek, 5. junija 2014, ob 11.30 uri, je bila v avli OŠ Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu,  otvoritev I. samostojne likovne razstave Andreje Tusulin, rojene Potočnik, iz Zgornjega Partinja, članice likovne skupine  Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol. Andreja je začela svojo  ljubiteljsko ustvarjalno likovno pot pred šestimi leti. Uporablja redko tehniko armiranega platna, na katerega slika z akrilnimi barvami, ponekod barvam dodaja pesek, žico in druge gradbene materiale. Najljubši so ji abstraktni motivi, pri nekaterih slikah pa izhaja iz narave oz. iz realnih motivov kot so razne živali, rože idr. Je samoukinja. V zadnjem času se udeležuje številnih slikarskih delavnic in seminarjev, kjer svojo znanje nadgrajuje.

Na otvoritveni slovesnosti sta spregovorila Ana Šuster Kraner, profesorica likovne umetnosti na OŠ, ki je tudi samostojna slikarka in oblikovalka in ravnatelj OŠ Jožeta Hudalesa,  gospod Stanislav Senekovič, ki je tudi odprl razstavo.  Spregovorila sta o svetovno znanih velikanih abstraktne slikarske umetnosti, kot so Pablo Picasso in drugi ter o našem domačinu, pokojnem učitelju, Jožetu Hudalesu, po katerem je imenovana tudi osnovna šola. Oba sta Andreji zaželela veliko uspehov pri njeni nadaljnji slikarski poti.  Otvoritev je popestrila flavtistka Anja Krautič, učenka 7. razreda.

Predsednik kulturnega društva,
Miroslav Breznik

DSC00561DSC00581DSC00585DSC00586DSC00604DSC00605DSC 9920

 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih