Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBISK BOŽIČKA V JUROVSKEM DOLU

V ponedeljek, 22.12.2014 je Božiček prispel tudi v Jurovski Dol.

Polno dvorano otrok in staršev je najprej nagovoril župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec in vsem zaželel prijetne božične praznike in vse dobro v prihajajočem letu.

Pred prihodom Božička je Lutkovno gledališče Pika iz Lenarta zaigralo predstavo Zaljubljeni žabec. Otroci so Božička priklicali z glasno pesmijo. Božiček pa je po kratkem pogovoru z otroci in dobljenem zagotovilu, da so bili skozi vse leto pridni, razdelil darila.

 

DSCN4448DSCN4456DSCN4459DSCN4478DSCN4479DSCN4491DSCN4492

OBČINSKI SVET JE SPREJEL PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2015

Člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 18.12.2014, na 4. redni seji v drugi obravnavi sprejeli proračun občine za leto 2015. Obseg načrtovanih proračunskih sredstev se v primerjavi s prvo obravnavo proračuna ni spremenil. Proračunski prihodki so tako načrtovani v višini 1.963.067 EUR, odhodki pa v višini 1.900.256 EUR. Spremembe glede na prvo branje predloga proračuna so znašale okrog 15.000 EUR, in sicer so se odhodki zmanjšali na proračunski postavki Energetska sanacija stavbe OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol (razsvetljava), saj so bila določena dela zaradi nujnosti predčasnega plačila plačana že letos. Prav tako je občina že letos plačala 5% zadržanih sredstev za projekt Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo v višini 10.000 EUR. Omenjena sredstva so bila prerazporejena na razne druge proračunske postavke, med katerimi so tudi: vzdrževanje javnih poti in občinskih cest  višini 7.000 EUR, 3.000 EUR se je namenilo za ureditev protihrupne izolacije telovadnice, 2.000 EUR za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma, 1.500 EUR za plačilo električne energije javne razsvetljave, 1.000 EUR pa se predvideva za dodatna dela v kulturnem domu, in sicer za ureditev sten za radiatorji.

Občinski svet je prav tako sprejel novo vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za naslednje leto. Vrednost točke bo v skladu s sprejetim sklepom enaka za zazidana in nezazidana zemljišča, in sicer v višini 0,002431. 

 

DSCN4437DSCN4438DSCN4440DSCN4441

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih