Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

RAZDELITEV RAZPISANIH SREDSTEV PO JAVNEM RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V LETU 2018

REZULTATI RAZDELITVE RAZPISANIH SREDSTEV
PO JAVNEM RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV
V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
ZA LETO 2018

 

Društvo oz. organizacija 

Vrednost sofinanciranja
programov in projektov v EUR 

Medobčinsko društvo invalidov Lenart  181,44
Društvo izgnancev Slovenije, KO Lenart  79,38
Društvo paraplegikov Podravja  229,87
Društvo Sožitje Lenart  181,44
Zveza društev upokojencev Slov. goric  204,12
Združenje borcev za vrednote NOB Lenart  249,48
Društvo upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah  997,05
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor 183,90
Društvo diabetikov Lenart 238,14
Čebelarsko društvo Sv. Jurij v Slov. goricah 909,08
Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah 557,18
Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah 938,40
Hortikulturno društvo Maribor 153,25

JAVNI RAZPIS o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2018.
 
Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:
a) subvencioniranje obrestne mere,
b) pomoč za samozaposlitev.
 
Razpisni rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 12.11.2018 do 12:00 ure.
 
Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija se nahajata v prilogi!
 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih