OBČNI ZBOR DRUŠTVA KMEČKIH GOSPODINJ SV. JURIJ V SLOV. GORICAH 2014

V petek, 07. 02. 2014 ob 19. uri je v okrepčevalnici pri Ančki  potekal redni letni občni zbor DKG Sv. Jurij v Slov. goricah. Prisotnih je bilo 19 od 24 članic. Občnega zbora so se udeležili tudi partnerji članic ter ostali vabljeni gostje, predstavnik kmetijsko svetovalne službe iz Lenarta, g. Branko Senekovič,  župan g. Peter Škrlec, predstavniki društev iz domačega kraja in predstavnice sosednjih društev kmečkih gospodinj.

Pod vodstvom delovnega predsedstva so članice društva podale poročilo blagajnika in nadzornega odbora ter sprejele  plan dela in finančni plan za leto 2014. Izčrpno poročilo o delu društva v letu 2013 pa je podala predsednica društva, Miranda Komperšak. Z opravljenim delom društva je kot predsednica zelo zadovoljna, saj je društvo opravilo vse zastavljene cilje in še dodatne dejavnosti, ki so se pojavile tokom leta. Zahvali se vsaki članici posebej, ki je na kakršen koli način pripomogla k uspešno opravilo vse dejavnosti,  kljub pomanjkanju časa, ki pesti članice. V preteklem letu so opravile vrsto uspešnih nalog, med pomembnejšimi so sigurno uspešno izvedeni kuharski tečaji, izdelava »Jurovske rožice« in zelo uspešno in odmevno izpeljane 1. Kmečke igre, ki so se odvijale v sklopu » Jurjevih dnevov 2013«. Zelo vesele pa so bile tudi novih prostorov v obnovljenem  Kulturnem domu, kjer sedaj potekajo redna mesečna srečanja. Še najbolj pa so članice društva  vesele nove kuhinje, ki so jo vrsto let čakale in končno tudi dočakale. Za kar se je  predsednica še posebej zahvalila  županu g. Petru Škrlecu.

Na koncu je bila želja predsednice dobro sodelovane z vsemi društvi v občini, sosednjimi društvi, Osnovno šolo Jožeta Hudalesa,  Kmetijsko svetovalno službo Lenart, z županom g. Petrom Škrlecom in  drugimi predstavniki občine.

V razpravo po poročilih  so se odzvali vsi prisotni predstavniki društev v občini, sosednje društvo iz Jakoskega Dola ter župan Peter Škrlec. Vsi so se predvsem zahvalili za sodelovanje in našo pomoč ter zaključili z željo po  uspešnem in dobrem sodelovanju tudi v naprej.

1 234567