Splošni akti občine

SPLOŠNI AKTI:

PRORAČUN OBČINE:

PREDPISI V PRIPRAVI:

  • Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
  • Odlok o obveznostih lastnikov psov in konj na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

DRUGI AKTI:

Medobčinski uradni vestnik