Splošni akti občine

SPLOŠNI AKTI:

PRORAČUN OBČINE:

PREDPISI V PRIPRAVI:

  • Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
  • Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
  • Odlok o obveznostih lastnikov psov in konj na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

DRUGI AKTI:

Medobčinski uradni vestnik