Vloge in obrazci

 • Obrazec za vzpostavitev trajnika
  xlsPrenos obrazca
 • Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za določitev projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo soglasja za priključitev na občinsko cesto
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice
  pdfPrenos vloge
 • Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
  pdfPrenos obrazca
 • Vloga za uveljavitev pravice do enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka
  pdfPrenos vloge
 • Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča v občinskem prostorskem načrtu
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo ceste
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekop oz. podvrtanje ceste
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo lokacijske informacije
  docPrenos vloge
 • Vloga za odmero komunalnega prispevka
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo soglasja za prodajo na premični stojnici
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje
  pdfPrenos vloge
 • Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
  pdfPrenos vloge

KOMUNALA, PROMET IN PROSTOR Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča Prenos vloge  Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele  Prenos vloge Vloga za določitev projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije Prenos vloge Vloga za izdajo soglasja za priključitev na občinsko cesto Prenos vloge Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav Prenos vloge Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice Prenos vloge Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča v občinskem prostorskem načrtu Prenos vloge Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste Prenos vloge Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo ceste Prenos vloge Vloga za izdajo dovoljenja za prekop oz. podvrtanje ceste Prenos vloge Vloga za izdajo lokacijske informacije Prenos vloge Vloga za odmero komunalnega prispevka Prenos vloge Obrazec za vzpostavitev trajnika Prenos obrazca Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje Prenos vloge Vloga za oprostitev plačila okoljska dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  Prenos vloge Napoved za odmero NUSZ - nova prijava Prenos vloge Napoved za odmero NUZS - sprememba zavezanca Prenos vloge Vloga za oprostitev plačila NUSZ Prenos vloge   Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča Prenos vloge  Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele  Prenos vloge Vloga za določitev projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije Prenos vloge Vloga za izdajo soglasja za priključitev na občinsko cesto Prenos vloge Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav Prenos vloge Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice Prenos vloge Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča v občinskem prostorskem načrtu Prenos vloge Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste Prenos vloge Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo ceste Prenos vloge Vloga za izdajo dovoljenja za prekop oz. podvrtanje ceste Prenos vloge Vloga za izdajo lokacijske informacije Prenos vloge Vloga za odmero komunalnega prispevka Prenos vloge Obrazec za vzpostavitev trajnika Prenos obrazca Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno vodovodno omrežje Prenos vloge Vloga za oprostitev plačila okoljska dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  Prenos vloge Napoved za odmero NUSZ - nova prijava Prenos vloge Napoved za odmero NUZS - sprememba zavezanca Prenos vloge Vloga za oprostitev plačila NUSZ Prenos vloge   GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) Prenos obrazca Vloga za izdajo soglasja za prodajo na premični stojnici Prenos vloge Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) Prenos obrazca Vloga za izdajo soglasja za prodajo na premični stojnici Prenos vloge DRUŽBENE DEJAVNOSTI Vloga za uveljavitev pravice do enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka Prenos vloge Obvestilo o izvedbi javne prireditve Prenos obvestila Vloga za oprostitev sorazmernega deleža plačila vrtca Prenos vloge   Vloga za uveljavitev pravice do enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka Prenos vloge Obvestilo o izvedbi javne prireditve Prenos obvestila Vloga za oprostitev sorazmernega deleža plačila vrtca Prenos vloge