Druge javne objave

pdfOdločba o pridobitvi lastninske pravice in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Objavljeno: 08.01.2021

pdfOdločba o ukinitvi statusa javno dobro
Objavljeno: 08.01.2021

 pdfOdločba o pridobitvi lastninske pravice in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Zg. Gasteraj.pdf
Objavljeno: 15.12.2020

pdfOdločba o ukinitvi statusa javnega dobra - k.o. Zg. Gasteraj.pdf
Objavljeno: 15.12.2020

pdfOdločba o prenehanju statusa javnega dobra - k.o. Jurovski Dol.pdf
Objavljeno: 24.07.2020

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena .pdf
Objavljeno: 17.02.2020

pdfOdločba o prenehanju statusa javnega dobra - k.o. Sr. Gasteraj.pdf
Objavljeno: 04.11.2019

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra - k.o. Žitence.pdf
Objavljeno: 03.06.2019

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Žitence.pdf
Objavljeno: 22.11.2018

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Zg. Gasteraj.pdf
Objavljeno: 20.09.2018

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Žitence.pdf
Objavljeno: 12.06.2018

pdfOdločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - k.o. Jurovski Dol.pdf
Objavljeno: 10.11.2017

pdfOdločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - k.o. Partinje.pdf
Objavljeno: 10.11.2017

pdfOdločba o vzpostavitvi grajenega javnega dobra .pdf
Objavljeno: 21.03.2017
Pravnomočnost: 05.04.2017

ARHIV - 2015

pdfODLOČBA_-_CESTA_ŽUNKOVIČ.pdf

pdfODLOČBA.pdf

pdfOdločba o vzpostavitvi grajenega javnega dobra

pdfOdločba o vzpostavitvi grajenega javnega dobra