Pomembne številke državnih organov na lokalni ravni

1. Upravna enota Lenart
Trg osvoboditve 7
2230 LENART
Tel: 02/729 15 00
Fax: 02/720 73 44

2. Davčna uprava Republike Slovenije
Izpostava Lenart
Kraigherjeva 19/a
2230 LENART
Tel: 08/720 61 68
Fax: 02/720 61 69

3. Zavod za zaposlovanje Lenart
Ilaunigova 19
2230 LENART
Tel: 02/720 72 65
Fax: 02/720 72 67

4. Center za socialno delo
Ilaunigova ul. 19
2230 LENART
Tel: 02/720 03 00
Fax: 02/720 03 09

5. Zavod za zdravstveno zavarovanje Lenart
Kraigherjeva 19/b
2230 LENART
Tel: 02/720 61 58
Fax: 02/720 61 59

6. Policijska postaja Lenart
Trg osvoboditve 6
2230 LENART
Tel: 02/729 11 50