Organi skupne občinske uprave

Medobčinski inšpektorat

Ulica heroja Tomšiča 2,
2000 Maribor
Vodja: mag. Zorica Zajc Kvas
Telefon: 02/2201 445 E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah ter Občina Šentilj (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) so ustanovile skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska uprava Maribor« z Odlokom o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/2019).

Občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave Maribor so: Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Trojica, Občina Sveta Ana, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Občina Šentilj.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA je notranja organizacijska enota organa Skupne občinske uprave Maribor, katere soustanoviteljica je tudi Občina Sv. Jurij v Slov. goricah.

Delovno področje: Medobčinska inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. Nadzoruje izvajanje določb odlokov:

 • odloke o občinskih cestah,
 • odloke o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,
 • odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki,
 • odloke o oglaševanju in reklamiranju,
 • odloke o občinskih taksah,
 • odloke o naravnih in kulturnih znamenitostih,
 • odloke o pokopaliških dejavnostih,
 • odloke o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
 • odloke o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
 • ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

MEDOBČINSKO REDARSTVO je notranja organizacijska enota organa Skupne občinske uprave Maribor, katere soustanoviteljica je tudi Občina Sv. Jurij v Slov. goricah..

Sprejemanje prijav: dežurni redar sprejema prijave vsak poslovni dan Medobčinskega redarstva med 7.15 in 21.45 uro na telefonski številki: 02/2201-527 in gsm: 040 205 956.

Delovno področje: Občinski redarji in redarke Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic in so pristojni:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • vzdrževati javni red in mir,
 • voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
 • opravljati nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo.