Občni zbor Društva vinogradnikov Sv. Jurij in izvolitev novega delovnega predsedstva

Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah je imelo v soboto, 14. 3. 2015, občni zbor. Na občnem zboru je bilo izvoljeno novo delovno predsedstvo, predstavljen je bil plan dela za leto 2015 in določena nova višina članarine za vinogradnike in vinogradnice.

Po končanem občnem zboru je sledilo družabno srečanje članov. 

slika -_občni_zbor