ZAČASNI IZREDNI UKREP "POMOČ ZA ZMANJŠANJE PROIZVODNJE KRAVJEGA MLEKA"

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Enota Lenart obvešča, da je na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavljen začasni izredni ukrep "Pomoč za zmanšanje proizvodnje kravjega mleka".

NAMEN UKREPA
Sektor mleka se sooča z motnjami na trgu zaradi svetovnega neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem. Svetovno povpraševanje po mleku in mlečnih izdelkih v letu 2015 in v prvih mesecih leta 2016 se je  nekoliko povečalo, vendar na veliko nižji stopnji kot sama proizvodnja mleka.

Da bi lahko sektor mleka in mlečnih izdelkov najdel novo ravnotežje v skladu s trenutnimi razmerami na trgu je primerno, da se proizvajalcem mleka v EU,  ki se prostovoljno ukvarjajo s zmanjšanje proizvodnje mleka da na voljo pomoč.

Povprečna cena mleka v EU v maju 2016 je bila za 22% nižja od povprečja v zadnjih 5 letih za mesec maj. Vzporedno s tem se je razlika med državami članicami še povečala, nekatere države članice poročajo, da so cene 30% nižje od povprečja EU.

Upravičenci do pomoči so proizvajalci mleka, ki:

  • bodo zmanjšali prozvodnjo kravjega mleka za obdobje treh mesecev (redukcijsko obdobje), v primerjavi z    enakim obdobjem v preteklem letu (referenčno obdobje).
  • dostavljajo kravje mleko  prvim kupcem vsaj do julija 2016.
  • minimalno višina zmanjšanja je 1.500 kg

VIŠINA POMOČI
Višina pomoči znaša 14 eur/100 kg za zmanšanje proizvodnje kravjega mleka v redukcijskem obdobju, glede na referenčno obdobje.
Pomoč se plača za največ 50% zmanjšanje proizvodnje mleka glede na dobavljeno mleko v referenčnem obdobju.

Več informacij najdete na spletni strani:
http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/zacasni_izredni_ukrep_pomoc_za_zmanjsanje_proizvodnje_kravjega_mleka/

Za dodatna pojasnila pa lahko kontaktirate KGZS Zavod Ptuj, Enota Lenart, tel. št. 02/7290940 (Franc Senekovič).