NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 1. odst. 40. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za pridobitev nepremičnin:
- parc. št. 128/3, k.o. Malna, v izmeri 503 m2,
- parc. št. 128/6, k.o. Malna, v izmeri 48 m2,
- parc. št. 111/13, k.o. Malna, v izmeri 119 m2,
- parc. št. 111/14, k.o. Malna, v izmeri 97 m2,
- parc. št. 111/16 k.o. Malna, v izmeri 307 m2,
- parc. št. 111/17, k.o. Malna, v izmeri 145 m2,
- parc. št. 57/7, k.o. Zg. Gasteraj, v izmeri 17 m2,  in
- parc. št. 57/8, k.o. Zg. Gasteraj v izmeri 147 m2.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Datum: 05.06.2015
Številka: 371-12/2012-