NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI POTI

 

Datum: 21.07.2015
Številka: 478-21/2015-

V skladu s 3. odst. 55. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti poti, ki poteka po skrajnem jugovzhodnem robu nepremičnine parc. št. 380/2,  k.o. 259 – Jurovski Dol.

Za ustanovitev navedene služnosti bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

 

                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                          Peter Škrlec
                                                                                              Župan