IMENOVANJE PODPREDSEDNIKA IN SODNIKA NA METROPOLITANSKEM CERKVENEM SODIŠČU V MARIBORU

Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, DJ, je 14. januarja 2021 dr. Sebastijana Valentana imenoval za viceoficiala (podpredsednika) Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Mariboru in dr. Janeza Görgnerja za novega sodnika pri omenjenem sodišču. 
 
Imenovanje velja za zadeve, ki jih sodišče obravnava in je zanje pristojno, bodisi na I. stopnji, ali tudi kot prizivno sodišče II. stopnje. 
 
Omenjena bosta službo opravljala v duhu kanonskopravnih določil ter v tesnem sodelovanju z oficialom (predsednikom) sodišča mons. dr. Stanislavom Slatinekom. 
 
V Sloveniji imamo dve cerkveni sodišči: v Ljubljani in Mariboru. Cerkvena sodišča v glavnem razsojajo primere, ko razpade zakonska zveza med možem in ženo. Stranke se v primeru civilne ločitve lahko obrnejo tudi na cerkveno sodišče in dokazujejo ničnost zakona. V kolikor s tožbo uspejo, se lahko nato znova cerkveno poročijo. Cerkvena sodišča pa obravnavajo tudi druge spore in primere, ki so povezani s cerkvenimi službami, premoženjem in kaznivimi dejanji.  
 
Zapisal: Anton Fras - naddekan

niše

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Andrej Petelinšek/Večer