JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTA

1

Javna razgrnitev osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov za obdobje 2021 – 2030 poteka do 2. septembra 2022.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je skladno s 14. členom Zakona o gozdovih začel z javno razgrnitvijo osnutkov gozdnogospodarskih načrtov (GGN) in lovsko upravljavskih načrtov (LUN) območij za obdobje 2021-2030 in v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja tudi javno razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 GGN in okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 15 LUN. V okviru javne razgrnitve se bo najširša javnost lahko seznanila z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podala mnenja in pripombe.

Vse občine ustanoviteljice Skupne službe varstva okolja spadajo v gozdno gospodarsko območje Maribor (GGO Maribor). To so občine Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Ruše in Sveti Jurij.

Javna razgrnitev traja od 26. julija 2022 do vključno 2. septembra 2022. V tem času si lahko celotno gradivo za GGO Maribor ogledate v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor. Informacije glede razgrnjenih gradiv lahko pridobite tudi preko e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali tel. 02-2341-615 ali 041 657 752.

Javna obravnava s predstavitvami vseh razgrnjenih dokumentov za GGO Maribor bo v sredo, 31. avgusta 2022, ob 17.00 uri, v prostorih Kulturnega doma Kamnica, Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica. Na javni obravnavi bodo lahko lastniki gozdov in zainteresirane fizične ter pravne osebe podali predloge in pripombe na osnutek gozdnogospodarskega načrta.

Osnutki območnih GGN in LUN ter okoljskih poročili z dodatkoma za varovana območja narave so dostopni tudi preko spletne strani ZGS,  kjer je na voljo tudi spletni obrazec za podajanje pripomb.

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/obnova_10_letnih_obmocnih_gozdnogospodarskih_in_lovskoupravljavskih_nacrtov/javne_razgrnitve_ggn_ggo_lun_luo_in_okoljskih_porocil/index.html

ZGS bo po koncu javne razgrnitve in javne obravnave v čim večji meri upošteval prejeta mnenja in pripombe ter dokumente, na katere se konkretne pripombe nanašajo, ustrezno dopolnil in jih posredoval pristojnim Ministrstvom skladno s postopki določenimi v pravnih predpisih.