JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI: Rekonstrukcija ceste JP 703321 s parkirišči, št. objave: NMV2573/2015

Javno naročilo male vrednosti: REKONSTRUKCIJA CESTE JP 703 321 S PARKIRIŠČI, je bilo na portalu javnih naročil dne, 12.05.2015, pod številko objave: NMV2573/2015.

Rok za oddajo ponudbe je 28.05.2015 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo na sedežu občine, dne 28.05.2015 ob 10.30 uri.

 

Več informacije najdete v priloženih priponkah:

docRazpisna dokumentacija.doc

xlsxPopis del in materiala