LOČEVANJE ODPADKOV IN PRANJE ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

NAUČIMO SE LOČEVATI ODPADKE

Ste se kdaj spraševali koliko različnih vrst odpadkov obstaja?

Ali veste v katero posodo je potrebno odložiti plutovinasti zamašek, čajno filter vrečko ali ponošena oblačila?

Ali veste, da mora izvajalec zbiranja odpadkov vso zbrano mešano embalažo brezplačno predati t.i. Družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) - to je podjetju, ki v imenu proizvajalcev, ki dajejo embalažo na trg, poskrbi za nadaljnje ravnanje s to embalažo?

Ali veste za katere druge vrste odpadkov še velja t.i. načelo proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO)?

Ali veste kako se izračuna strošek, ki ga mesečno plačate za ravnanje s komunalnimi odpadki in katere storitve so zajete v tem strošku?

Če ste imeli vsaj pri enem vprašanju težave z odgovorom vas vabimo, da prelistate našo novo brošuro: Pravilno ravnanje s komunalnimi odpadki – Informacije in navodila. V njej ne boste našli le odgovorov na ta vprašanja ampak odgovore na večino vprašanj, ki se nanašajo na komunalne odpadke, njihovo pravilno ločeno zbiranje, izvajanje javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki ali obračun storitev, dodali pa smo tudi nekaj zanimivih dejstev o odpadkih, ki jih verjetno niste vedeli ter razbili nekaj zakoreninjenih mitov o ravnanju z odpadki.

Brošuro si lahko prenesete z naše spletne strani: www.saubermacher.si/prenosi

ali enostavno skenirate tole QR kodo: 

QR KODA

 

PRANJE ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

Uporabnike, ki uporabljajo storitve zbiranja biološko-razgradljivih odpadkov obveščamo, da bomo v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah dne 4.10.2021 ob zbiranju bioloških odpadkov opravili tudi storitev pranja posode za zbiranje bioloških odpadkov. Pranje bo potekalo z vozilom za zbiranje odpadkov hkrati ob izpraznitvi posode za zbiranje bioloških odpadkov in bo posameznemu uporabniku opravljeno enkrat.