OBČNI ZBOR KULTURNEGA DRUŠTVA IVAN CANKAR 2014

V soboto, 15. februarja 2014 ob 19.00 uri, je bil v Avli Fredija Neuvirta v Kulturnem domu v Jurovskem Dolu, redni letni občni zbor članov Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol. Občnega zbora se je udeležilo 53 od 76 članov društva, med vabljenimi gosti pa predstavniki društev v kraju, župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec ter ravnatelj OŠ Jožeta Hudalesa Stanislav Senekovič. Veliko uspehov pri izvajanju kulturnih programov in projektov v letu 2014, so jurovskim kulturnikom prišli zaželet tudi kurenti.

Člani so sprejeli  poročilo o realizaciji programa in zaključni račun društva za leto 2013.  Prav tako so sprejeli program društva in finančni načrt za leto 2014.

V obširnem poročilu o realizaciji programa za leto 2013 je predsednik društva Miroslav Breznik ocenil, da so izpolnili zastavljen program kulturnih programov in projektov ter da so svoje kulturno poslanstvo opravili zelo dobro.

Obeležili so dve pomembni obletnici in sicer 40  let dolovanja FS Jurovčan in 10 let delovanja Jurovskega okteta, ter se veselili številnih uspehov svojih članov in skupin na območnih in regijskih srečanjih, ki jih organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti R Slovenije. Javne kulturne prireditve v kraju so bile kvalitetno pripravljene in tudi zelo dobro obiskane.

V preteklem letu je kulturno društvo dobro sodelovalo z drugimi društvi  in tudi z vsemi institucijami v kraju. Kot zelo pomembno je izpostavil sodelovanje z OŠ Jožeta Hudalesa, saj učitelji in učenci redno sodelujejo pri izvedbi posameznih kulturnih  prireditev v kraju. Šola je bila in ostaja eden izmed temeljev kulturnega ustvarjanja v kraju, zato  jo bomo tudi v bodoče vključevali v čim več prireditev.

Leto 2013 je zapisano z zlatimi črkami v zgodovini kulturnih pridobitev v našem kraju, saj  je bila dokončana zelo potrebna   prenova in dozidava kulturnega doma. Predsednik društva se je zahvalil županu, članom občinskega sveta in občinski upravi, ker so se lotili projekta dozidave in obnove kulturnega doma ter ga tudi  uspešno dokončali.

Kulturno društvo ima enkratne pogoje za delovanje vseh svojih skupin. Ima vrhunsko opremljeno FS Jurovčan in Jurovski oktet. Takšnih pogojev za delo in tako kvalitetne opreme – tudi tehnične, društvo ni imelo še nikoli.  V kulturnem domu so zagotovljeni prostori tudi za delovanju nekaterih drugih društev.

Predsednik se je zahvalil vsem ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem, ki so soustvarjali lanski kulturni mozaik našega kraja, ter so s svojimi nastopi na gostovanjih uspešno promovirali naše kulturno društvo in tudi  kraj kot celoto. Vsak posameznik je za delovanje društva zelo pomemben, a za uspešno delovanje je pomembna tudi skupina, skupinski ustvarjalni duh, pripadnost skupini, kulturi itn...

V razpravi o poročilu predsednika  so sodelovali župan, ravnatelj in vsi predstavniki društev.  Izrekli  so številne pohvale in zahvale na račun opravljenega dela društva in  zaželeli vsem članom, da bi z opravljanjem svojega kulturnega poslanstva nadaljevali tudi v letu 2014.

Miroslav Breznik, predsednik društva                         

{phocagallery view=category|categoryid=90|limitstart=0|limitcount=0}